P

Powód 4 – Prozdrowotność

Kurczące się zasoby naturalne wielokroć stają się przyczyną do wzrostu kosztów codziennego funkcjonowania. Wówczas aspekt energooszczędności zaczyna nabierać znaczenia i niewątpliwie jest to naczelny argument skłaniający inwestorów do budowy domów pasywnych. O tym, że ekonomia jest argumentem kluczowym wspominaliśmy w artykule otwierającym cykl powstały we współpracy z firmą ELMOT. W dzisiejszym materiale podkreślimy rolę prozdrowotności w funkcjonowaniu domu pasywnego.

Ekologia oparta o dbałość o środowisko ma ogromne znaczenie w kwestii wznoszenia obiektów pasywnych. Zastosowanie materiałów w pełni naturalnych – zdrowych oraz ekologicznych gwarantuje doskonałą filtrację powietrza we wnętrzu domu, co walnie przyczynia się do poprawy mikroklimatu, a tym samym pozytywnie wpływa na kondycję zdrowotną jego mieszkańców. Materiały stosowane w budowie domów pasywnych niosą ze sobą wiele walorów. Podstawowym jest zdolność do akumulacji ciepła oraz wilgoci. Ekologiczne elementy składowe budowli są również materiałami o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Ważną zaletą jest w tym przypadku niski poziom stężenia pierwiastków radioaktywnych. Szacuje się, że poziom radioaktywności w materiałach budulcowych stosowanych w budownictwie pasywnym jest trzykrotnie niższy, aniżeli w przypadku budownictwa tradycyjnego. Konwencjonalne obiekty ze względu na formę wznoszenia oraz stosowane materiały cechują się zwiększoną aktywnością radonu. Temat tego pierwiastka w Polsce jest mało znany, a w opinii specjalistów ze Światowej Organizacji Zdrowia to właśnie radon w dużej mierze odpowiedzialny jest za raka płuc. Ów pierwiastek gazowy występuje w glebie, wodach gruntowych oraz skałach i przedostaje się do wnętrza tradycyjnych budynków przede wszystkim ze względu na źle zaizolowane fundamenty. Problem ten nie występuje w przypadku domów pasywnych, a wszystko za sprawą stosowania izolacji poziomych oraz pionowych wespół z używaniem materiałów w pełni ekologicznych.

Także materiały wykończeniowe we wnętrzach przyczyniają się do poprawy poziomu prozdrowotności. W pełni naturalne elementy obecne wewnątrz bryły doskonale regulują poziom wilgotności powietrza, a nie bez znaczenia jest także stosowanie współczesnych rozwiązań systemów termicznych świetnie uzupełniających bierną strukturę obiektu. W pełni bezobsługowe i zeroemisyjne systemy wraz ze zastosowaniem wentylacji mechanicznej z rekuperacją i filtracją powietrzną gwarantują czyste – wolne od smogów, pyłów oraz alergenów powietrze bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń takich jak oczyszczacze, klimatyzatory oraz im podobne.