P

Projekt informatyczny Gdańskie Centrum Kontaktu został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Skrzydła IT w Administracji” w kategorii: „Narzędzia do komunikacji z obywatelami”.
System informatyczny to jeden z elementów Gdańskiego Centrum Kontaktu. Jak mówi Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Gdańskie Centrum Kontaktu to „naczynie połączone”: – Łączymy informatykę, wiedzę zgromadzoną przez wielu urzędników, otwartość na problemy oraz gotowość do szybciej reakcji. Od momentu pełnego startu Gdańskiego Centrum Kontaktu do teraz widzimy ogromny wzrost liczby zgłoszeń – mówi Filipowicz. – Mieszkańcy przyzwyczajają się do tej formy kontaktu z Urzędem i jednostkami – dodaje.
Gdańskie Centrum Kontaktu działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Wykorzystuje zdalne kanały komunikacji, takie jak: telefon, sms, email, formularz elektroniczny, chat, Mapę Porządku, Facebook, Messenger 4. Powstanie Gdańskiego Centrum Kontaktu jest efektem ustaleń pierwszego Panelu Obywatelskiego, który odbył się w Gdańsku jesienią 2016 roku.