N

Nastąpiła zmiana warty w konsulacie norweskim. Bardzo popularnego, szczególnie w środowiskach morskich i skandynawskich, konsula honorowego Królestwa Norwegii Michała Rzeszewicza zastąpiła Weronika Haustein. Uroczystość, z udziałem ambasadora Norwegii w Warszawie Olafa Myklebusta, odbyła się 9. maja 2019 w siedzibie norweskiej firmy DNV GL w Gdyni. Wzięły w niej udział znamienite osobistości, szczególnie ze środowisk gospodarki morskiej, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Pomorza reprezentanci samorządów, przyjaciele konsula Rzeszewicza.Prowadzącą część oficjalną była Magdalena Pramfelt – prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku, która żegnała nie tylko kolegę – konsula, ale też swego zastępcę na tym stanowisku.
Ambasador OLAF MYKLEBUST bardzo wysoko ocenił kompetencje, ofiarne zaangażowanie i wkład ustępującego konsula w umacnianie więzi polsko-norweskich. Doceniając jego skuteczność dodał, że nie ma obowiązku bycia prawnikiem pełniąc tę funkcję, ale dobrze nim być. Była to aluzja do prawniczego wykształcenia i działalności zawodowej Michała Rzeszewica – długoletniego radcy prawnego, prowadzącego morską kancelarię prawniczą MAR-LAW w Gdyni, specjalisty w zakresie polskiego i europejskiego prawa morskiego oraz międzynarodowego prawa morza.
Pomorscy samorządowcy i przedstawiciele świata kultury oraz nauki mieli szczególne powody, aby dziękować konsulowi, ponieważ dzięki jego radom i wskazówkom otrzymaliśmy sporo pieniędzy z tzw. Funduszu Norweskiego. Dość wymienić, że najbardziej skorzystało Narodowe Muzeum Morskie, które m. inn. wybudowało, dzięki tym pieniądzom, Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku.
Wśród wdzięcznych samorządowców była też starosta wejherowski Gabriela Lisius, która powiedziała nam, że jej znajomość z konsulem Rzeszewiczem trwa od roku 2005, kiedy to po raz pierwszy złożyła wizytę konsulowi, który ją szczegółowo poinformował jak należy wnioskować o fundusze norweskie. Zarówno ten pierwszy wykład, jak późniejsze odwiedziny konsula w Wejherowie, przyniosły pozytywne dla powiatu skutki. Już aplikacja z listopada 2005, dotycząca projektu „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”, przyniosła dofinansowanie w wysokości 6, 6 mln zł. Dzięki temu powstało 38 obiektów sportowych i 10 ogólnodostępnych stref rekreacyjnych dla dzieci. Następny projekt (dotyczący szkolnictwa zawodowego), umożliwił adaptację pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie na pracownie zawodowe (dofinansowanie 336 500 zł), rozbudowę PZS nr 2 w Rumi o 3 pracownie (dofin. 360 000) oraz rozbudowę PZS nr 4 w Wejherowie o wielostanowiskową pracownię diagnostyki samochodowej z zapleczem socjalnym (dofin. prawie 2,2 mln zł). Ostatni projekt o nazwie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie , na który potrzebne było 2,76 mln zł, otrzymał norweski wkład w wysokości prawie 2,2 mln zł.
Starosta Gabriela Lisius ma nadzieję, że podobnie harmonijna i owocna współpraca czeka powiat wejherowski także podczas kadencji konsul Weroniki Haustein, która zastąpiła na stanowisku konsula honorowego Królestwa Norwegii Michała Rzeszewicza. Pani konsul jest też radcą prawnym, specjalistką od prawa transportowego. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim. Ukończyła (prócz studiów na Uniwersytecie Gdańskim), także Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Kolonii wraz z Uniwersytetem Gdańskim, a także letnią akademię prawa w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu.