U

Usprawniona komunikacja publiczna i poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Oto główne plusy budowy dwóch nowych rond w Sopocie. Inwestycja została zakończona, odebrana przez odpowiednie służby i oddana do użytku.
Prace budowlane przy zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowań w Sopocie u zbiegu ulic Wejherowska – Kraszewskiego oraz Wejherowska – Obodrzyców na skrzyżowania typu małe rondo” trwały od 30 lipca 2018 roku, a cała inwestycja kosztowała 11,5 mln zł.
W ramach przeprowadzonych robót powstały dwa ronda. Wybudowane zostały też chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa. Dzięki realizacji przedsięwzięcia powstał duży teren zieleni przyulicznej. Docelowo ma zostać zasadzonych 46 drzew.
Inwestycja jest częścią projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi”, który sfinansowany został ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o całkowitej wartości około 25 mln zł.