L

Licząca około 47 tysięcy mieszkańców Rumia to prężnie rozwijające się miasto. Gmina nie tylko stanowi ważny w regionie ośrodek mieszkaniowy i komunikacyjny, ale też stwarza znakomite możliwości inwestycyjne. Przedsiębiorcy coraz częściej to doceniają.

Dzięki stale zwiększającej się liczbie mieszkańców, nowoczesnej infrastrukturze oraz działaniom spółki Rumia Invest Park, miasto staje się coraz bardziej przyjazne inwestorom, którzy chcą tu prowadzić swoje firmy.

– Rumia należy do najszybciej rozwijających się miast w regionie, czego potwierdzeniem jest stały przyrost liczby mieszkańców oraz firm. Funkcjonuje tu między innymi fabryka kotłów Fako, lider na polskim i europejskim rynku, czy też Digital Systems, przodownik technologiczny w produkcji alarmów. Obecni są u nas także deweloperzy, duzi gracze, tacy jak Euro Styl czy Inpro – wymienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Taka sytuacja daje gminie ogromne możliwości – oznacza nie tylko większe wpływy z podatków do miejskiego budżetu, ale i nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Samorząd dokłada więc wszelkich starań, aby stworzyć przedsiębiorcom jak najlepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Nie jest tajemnicą, że rozwój przedsiębiorczości uzależniony jest od miejskiej infrastruktury. Chodzi tu przede wszystkim o nowoczesne drogi oraz media, takie jak sieć gazowa, energetyczna, wodna czy kanalizacyjna. Właśnie dlatego miasto realizuje ogromne inwestycje i aktywizuje leżące przez lata odłogiem tereny.

– Najlepszym wyznacznikiem nowoczesności są realizowane i planowane inwestycje. Najważniejszą z nich jest węzeł integracyjny, w ramach którego powstanie tunel łączący dwie części miasta. To największe przedsięwzięcie w historii gminy, jego wartość to kilkadziesiąt milionów złotych – podkreśla burmistrz Rumi.

Ponadto w 2017 roku Rada Miejska Rumi, bez głosu sprzeciwu, zdecydowała o powołaniu spółki Rumia Invest Park, by kompleksowo zajęła się aktywizacją terenów inwestycyjnych. Spółka, będąca w stu procentach własnością gminy, od momentu jej powołania przygotowywała się do maksymalnego wykorzystania potencjału tych terenów.

– Tworzenie dogodnych warunków dla powstawania nowych i rozwoju istniejących firm to jeden z naszych priorytetów. Warto podkreślić, że w relacjach z partnerami zawsze jesteśmy elastyczni i nastawieni na efekt win-win, czyli wypracowywanie korzystnych dla wszystkich stron rozwiązań – zapewnia Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park.

Przykładem takiego działania może być budowa ul. Kazimierskiej, która „odblokuje” kolejne obszary o inwestycyjnym potencjale. Są to grunty zlokalizowane w północnej części gminy, o łącznej powierzchni ponad 80 ha, stanowiące największe tereny przemysłowo-usługowe, określone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta.

– Nowa droga połączy tereny przemysłowe z drogą wojewódzką i zapewni pełne uzbrojenie w media. Parametry tego połączenia drogowego są takie, że umożliwi ono poruszanie się ciężkim transportem, przy czym nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. Warto dodać, że docelowo w okolicy powstać ma tzw. droga trzech powiatów, która pośrednio połączy tereny inwestycyjne z gdyńskim portem – podkreśla burmistrz Rumi.

Spółka Rumia Invest Park aktualnie czyni starania zmierzające do pozyskania dotacji na dalsze uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Dzięki umiejętnej konsolidacji terenów przemysłowych, które wcześniej posiadały bardzo rozdrobnioną strukturę właścicielską, spółka spełnia rygorystyczne kryteria konkursu dotacyjnego, co stwarza szansę na zintensyfikowanie rozwoju obszaru inwestycyjnego poprzez kolejne przedsięwzięcia w tym terenie.