Z

Z Andrzejem Cichockim – członkiem zarządu KLG S.A, założycielem CPC Sp.Z.O.O, praktykiem życia i biznesu rozmawiał Mateusz Marciniak.

Jakie znaczenie i jak dużą rolę odgrywa w prowadzeniu kariery życie osobiste?

Według mojej oceny, życie osobiste ma kluczowe znaczenie w budowaniu kariery zawodowej. Oczywiście można spotkać wiele osób, których życie zawodowe rozwinęło się bardzo dobrze, a życie osobiste nie istnieje. Kiedy spotykam takich ludzi wiem, że mają tylko dwie drogi. Jedna to zadbać, o życie osobiste a kariera zawodowa rozwinie się jeszcze lepiej. Druga to nie dbać o życie osobiste, a wtedy tylko kwestią czasu jest, kiedy życie zawodowe się zawali. Jasne, że pewnie znajdą się wyjątki, ale to wciąż tylko wyjątki. My ludzie jesteśmy istotami społecznymi, naszą naturalną potrzebą jest mieć kogoś bliskiego obok siebie, mieć po prostu oparcie w kimś i samemu być oparciem dla innych. Konkretnie w moim przypadku tak właśnie jest. Jestem człowiekiem, a nie robotem.

Na czym polega coaching indywidualny i czy jest skuteczniejszy od zbiorowego?

Coaching indywidualny to praca 1:1. Z mojej perspektywy jest bardziej intymną relacją. Jeżeli chodzi o skuteczność to zależy od celu. Jeżeli cel jest precyzyjnie określony wtedy uważam, że coaching indywidualny jest zdecydowanie skuteczniejszy. Jeżeli chodzi o ,,otwieranie” ludzi wtedy bardzo często grupowy coaching daje bardzo dobre rezultaty, ponieważ przykłady z grupy ośmielają pozostałych członków. Ja jestem zwolennikiem pracy 1:1 cenię sobie wspólny czas z osobą, z którą pracuję. Mogę być bardziej precyzyjny w takiej relacji.

Wspominał Pan, że w byciu handlowcem kluczowa jest pasja. Jak wygląda proces szkolenia handlowca, aby ten był skuteczniejszy?

Tak rzeczywiście sprzedaż może być pasją. I jest dla tych, którzy są lub chcą być najlepsi. Proces szkolenia handlowca to temat rzeka. Wszystko zależy od tego kogo szkolimy. Czy jest to, jak ja to nazywam osoba ,,ekologiczna” czyli zielona, nie mająca wcześniej nic wspólnego ze sprzedażą, czy jest to osoba, która posiada doświadczenie w sprzedaży. Kolejne pytanie to czy jest to moment, kiedy podnosimy kompetencje sprzedażowe handlowców, którzy funkcjonują w organizacji, czy też wchodzi nowa osoba do zespołu i szkolenie ma pomóc przy wdrożeniu. W zależności jakie odpowiedzi będą na te pytania powinien być dopasowany poziom szkolenia. Jednak bez względu na jaki poziom zakwalifikujemy daną osobę szkolenie powinno wyposażyć handlowca w kluczową umiejętność. Umiejętność budowania zaufania. To podstawowa emocja, która przesądza o tym, czy dochodzi do transakcji. To zaufanie powinno być budowane na trzech płaszczyznach:

 • Zaufanie do produktu
 • Zaufanie do firmy
 • Zaufanie do handlowca

 

Do kogo skierowane są Pańskie programy? Jakie grupy stanowią kluczowe grono odbiorców?

Moje programy skierowane są zarówno do biznesu jak i do osób fizycznych, które chcą się rozwijać. Można je podzielić na cztery grupy:

 • Programy lidershipowe – dedykowane menedżerom oraz właścicielom firm
 • Programy z kompetencji sprzedażowych – dedykowane dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe
 • Programy rozwojowe – dedykowane każdej osobie, która poszukuje rozwoju i zmiany, te programy mają zwykle charakter szkoleń otwartych
 • Programy indywidualne – dla osób, które potrzebują pracy 1:1

 

Ogromną popularnością cieszy się pański program pt. Power of Life. Czy mógłby Pan go scharakteryzować?

Istotą tego programu jest skupienie się na 5 obszarach, które pozwalają człowiekowi żyć szczęśliwie, żyć pełnią swoich możliwości. Te obszary to:

 • Obszar relacji – ten obszar przepracowany jest z trzech perspektyw
  • Relacja ja – ja
  • Relacja ja- moi najbliżsi
  • Relacja ja – otoczenie
 • Obszar duchowości
 • Obszar finansów
 • Obszar rozwoju osobistego
 • Obszar zdrowia

To szkolenie pozwala zbudować harmonię między tymi obszarami. Po nim, życie już nigdy nie jest takie same. Uczestnicy wchodzą na nowy lepszy poziom funkcjonowania i realizacji swoich pragnień życiowych. To szkolenie otwiera i łączy umysł i serce. Logikę i emocje, dlatego wywołuje trwałe zmiany.