B

Biurowce w ujęciu klasycznym stanowią obiekty gromadzące dobra umysłowe. We współczesnej perspektywie są głównymi siedzibami zarządów przedsiębiorstw zarówno przemysłowych, jak i handlowych. W drapaczach chmur mieszczą się ponadto administracyjne instytucje państwowe. Tak szerokie spektrum architektonicznych zastosowań biurowców generuje ich zróżnicowanie i to nie tylko od strony wyposażenia wnętrz, ale także od strony zewnętrznej.

Charakter oraz klasyfikacja biurowców

Współczesny trend architektoniczny dotyczący najwyższych budynków dużych aglomeracji miejskich zakłada kreowanie obiektów wyspecjalizowanych, których rzut zorganizowany jest wokół elementów stałych. Do takich zaliczamy piony komunikacyjne i obiekty sanitarne oddzielone od siebie ścianami działowymi, które najczęściej stanowią wariant konstrukcji lekkiej. Ze względu na charakter, styl oraz przeznaczenie wieżowców możemy dzielić je na warianty typologiczne.

  • biurowce jednoprzestrzenne
  • biurowce dwutraktowe i trójtraktowe
  • biurowce mieszane

 

Zewnętrzna perspektywa i jej znaczenie

Wartość tytułowych nieruchomości określana jest poprzez kryteria. Gro z nich stanowi część wspólną względem wszystkich wariantów obiektów architektonicznych. Za takie uznajemy okalającą infrastrukturę, lokację oraz ukształtowanie architektury krajobrazu, które w dobie współczesności zyskuje na coraz większej wartości. Im atrakcyjniejsza lokalizacja tym wyższe ceny najmu. Biurowce usytuowane pod nieprzemyślanymi adresami z pewnością będą traciły potencjalnych klientów. Dużym problemem współczesnych przedsiębiorstw jest również wspomniana infrastruktura. Jej ważnym elementem pozostaje obecność parkingu. I tak w klasie A projekt zakłada jedno miejsce parkingowe na 50 metrów kwadratowych powierzchni biurowej. W obecnie realizowanych inwestycjach pułap ten pozostaje w sferze marzeń. O nieosiągalności zamysłu świadczą konkretne liczby. W gwoli przykładu – w Krakowie znaleźliśmy zaledwie dwie tego rodzaju normy, które posiadają urzeczywistnienie. Istotnym aspektem jest tu również architektura krajobrazu. Zarządy korporacji nie odczuwają strachu przed sięganiem do kieszeni w celu zapewnienie komfortu swym pracownikom inwestując w lokacje otoczone szatą roślinną i swego rodzaju harmonijnością. Praca umysłowa w takich warunkach jest znacznie bardziej wydajna i efektywna.

Infrastrukturalnych rozważań ciąg dalszy

Pozostając w schemacie infrastruktury nie sposób nie zauważyć ciekawej zależności, która polega na aktywnym inwestowaniu w biurowce usytuowane wzdłuż głównych węzłów komunikacyjnych. Strategia dobrego dojazdu cechuje się wieloma walorami, a do najważniejszych zaliczamy wykorzystanie potencjału komunikacji publicznej, która notuje coraz korzystniejsze wyniki. Zerkając na mapę zagospodarowania przestrzennego można zaobserwować wzmożoną aktywność inwestorów parających się tematem biurowców pośród powstających, bądź zaplanowanych – nowych węzłów komunikacyjnych. Dla tego rodzaju inwestorów położenie to jest z pewnością łakomym kąskiem.