W

W gminie Cedry Wielkie zakończył się blisko 3-letni projekt zachowania wielokulturowego dziedzictwa Żuław. Projekt ten miał na celu wykonanie prac budowlanych, remontowych oraz konserwatorskich w obiektach zabytkowych, a także obiektach położonych w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Zabytki ulokowane w gminach żuławskich dzięki projektowi tworzą spójną ofertę turystyczną, która jest rewelacyjną promocją miejscowych terenów.

Realizowany projekt odznacza się kilkoma walorami. Kluczowym pozostaje aspekt prokulturowości inicjatywy. Ważną zaletą przedsięwzięcia jest także fakt, iż projekt ma charakter społeczny – dedykowany nie tylko mieszkańcom gminy Cedry Wielkie, ale także turystom odwiedzającym Żuławy. Warto podkreślić, że tytułowy projekt, którego głównym realizatorem jest gmina Cedry Wielkie dotyczy nie tylko obiektów sakralnych, ale również tych stricte historycznych, które są ściśle związane z dziedzictwem Żuław. Obiekty te od wieków wpisują się w architekturę krajobrazu tych terenów. Częścią projektu jest także jeden z mostów zlokalizowany w Nowym Dworze oraz Dom Podcieniowy w Miłocinie. Nie da się ukryć, że do wykreowania tak istotnego dla kultury konglomeratu zabytków niezbędna jest współpraca. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gminy Cedry Wielkie, gminy Nowy Dwór Gdański, gminy Nowy Staw oraz sześciu lokalnych parafii rzymsko-katolickich.

Obiekty sakralne w gminie Cedry Wielkie :

  • Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich
  • Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku
  • Kościół Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach
  • Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach

 

Janusz Goliński,
Wójt gminy Cedry Wielkie

„Dzisiejszy dzień jest ważny zarówno dla Żuław, jak i dla qgminy Cedry Wielkie. Finalizujemy wszystkie prace, które zostały zrealizowane w obiektach kościelnych – przyjętych do dofinansowania ze środków unijnych. Całość projektu opiewała na kwotę 5.600.000 złotych. Dofinansowanie wyniosło 60% – pozostałe 40% musieli znaleźć mieszkańcy oraz gmina Cedry Wielkie…”

Mieczysław Struk,
Marszałek Województwa Pomorskiego

„Cieszymy się ze skuteczności realizacji tego ważnego projektu. Dzięki ciężkiej pracy obiekty historyczne odzyskały dawny blask, zaś zabytki sakralne stały się nie tylko miejscem religijnego kultu dla parafian, ale także miejscem godnym odwiedzenia dla turystów. Dzięki realizacji projektu Żuławy stają się piękną wizytówką całego Pomorza…”