P

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca szlaki wodne w postaci Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg, Pasłęki oraz wody Zalewu Wiślanego. Główny szlak to ponad 300 kilometrów wyjątkowej przygody, z której można czerpać płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową, a nawet hausbotem.

Hej przygodo!

Infrastruktura wodna dedykowana turystom jest zaledwie jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu, którego celem jest promowanie atrakcyjnych terenów. Obszar ten łączy ze sobą obfitość atrakcji związanym z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. Nie brakuje tu unikatowych w skali kraju, a nawet Europy obiektów historycznych takich jak zamki gotyckie, czy domy podcieniowe. Z punktu widzenia turystyki historycznej ważnym ogniwem szlaku wodnego Żuław są również zabytki hydrotechniczne w postaci licznych mostów zwodzonych oraz śluz. Obszar Pętli Żuławskiej to także miejsce wypoczynku i aktywnej rekreacji w otulinie jedynych w swoim rodzaju okoliczności natury. Niezwykłe krajobrazy i intrygująca przyroda są tu gwarantem fascynującej i niezapomnianej przygody.

Infrastruktura wodna

Warto podkreślić, że Pętla Żuławska jest jednym z kluczowych elementów Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Jej główny szlak ma swój początek w Rotterdamie – następnie biegnie przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę – aż po Kaliningrad. Międzynarodowy nurt kończy swój bieg na drogach wodnych Niemna. Szlakowi towarzyszy rozbudowana i nowoczesna infrastruktura na którą składa się sieć portów, przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych, które zostały zrealizowane w ramach projektu „Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej”. Pierwszy etap projektu został uznany za kluczowe przedsięwzięcie turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Pętla niejedno ma imię

Pętla Żuławska ma wiele imion. Jednym z nich jest również tożsama nazwa spółki, która zarządza w sposób kompleksowy wspomnianą infrastrukturą w obszarze delty Wisły. Do głównych zadań spółki należy sprawowanie pieczy nad szlakami wodnymi oraz integracja poszczególnych portów i przystani – zarówno między sobą, jak i z najbliższym otoczeniem. Sieć stanowiąca wodną infrastrukturę Pętli Żuławskiej jest niezwykle gęsta, co daje ogrom możliwości nie tylko stricte turystycznych, ale i logistyczno-transportowych. W tym miesiącu mija okrągła rocznica 6 lat funkcjonowania spółki. W tym okresie mariny znajdujące się pod jej pieczą odwiedziło około 720 tysięcy turystów z czego ponad 51 tysięcy stanowili żeglarze. Do portów i przystani ulokowanych w obszarze Pętli Żuławskiej zawinęło 28.5 tysiąca jachtów, a wykorzystanie miejsc postojowych w ciągu półrocznego sezonu wyniosło aż 92%. W ciągu ostatnich lat tytułowy projekt został uhonorowany 20 różnymi nagrodami i wyróżnieniami.

Michał Górski
Prezes Zarządu Spółki Pętla Żuławska

Czas spędzany na Pętli Żuławskiej polega przede wszystkim na pływaniu po rzekach. Można wystartować z dowolnego miejsca, a następnie najlepiej jest płynąć zgodnie z nurtem rzeki. Uważam, że Pętla Żuławska posiada bardzo zdywersyfikowaną ofertę, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie jest powiedziane, że trzeba się poruszać powolnym hausbootem – można też przecież jachtem czy motorówką. Ważnym walorem jest fakt, że każdy z portów i przystani ma swoją indywidualną charakterystykę.Udało się nam to, co wydawało się niemożliwe – zintegrować 11 gmin i powiat, 12 marin we wspólny system zarządzania, połączyć dwa systemy finansowania w jeden, realizować aktywność w dwóch województwach oraz zdobyć 100.000 euro na działania promocyjne. Wszyscy czujemy się Ambasadorami Pętli Żuławskiej i nadajemy taki tytuł przyjaciołom projektu.