W

W Dworze Artusa odbyła się zorganizowana przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych, której historia sięga 2005 roku. Wojewoda Pomorski – Pan Dariusz Drelich i Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk uhonorowali specjalnymi gratulacjami przedstawicieli pomorskiego rzemiosła.Listy gratulacyjne zostały wręczone w 4 kategoriach.
Za rozwój i nowoczesność – w tej grupie znaleźli się przedsiębiorcy, którzy mogą się pochwalić nowoczesną, prężnie działającą firmą i sukcesami odniesionymi w 2018 r., zaangażowani w działalność społeczną i charytatywną.
Kolejna kategoria to listy dla laureatów konkursów branżowych (w tym roku były to konkursy fryzjerskie różnego szczebla). Pomorze słynie ze zdolnych fryzjerów, którzy osiągają sukcesy na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Laury zdobyte w konkursach, są potwierdzeniem ich wielkiego talentu oraz pasji i zamiłowania do wykonywanego rzemiosła. W tej grupie znaleźli się zarówno znani mistrzowie nożyczek i grzebienia, jak i młodzież szkoląca się w zawodzie.
Sukcesy uczniów to nie tylko wynik połączenia ich talentu, pracowitości i determinacji w dążeniu do celu. Niezwykle ważną rolę odgrywa osoba, która wprowadza w tajniki zawodu i zaraża pasją do wykonywanego rzemiosła, stanowiąc także często wzór postawy moralnej – mistrz szkolący. Kolejna kategoria listów za działalność szkoleniową, społeczną i charytatywną honoruje właśnie tę grupę osób.
Ostatnia kategoria to listy za wkład w rozwój samorządu gospodarczego i pielęgnowanie rzemieślniczych tradycji. Ich adresaci to osoby dla których praca nie jest przykrą koniecznością, lecz niezwykle ważną częścią życia, do której podchodzą z wielkim szacunkiem i entuzjazmem – w której potrafią łączyć wielowiekowe tradycje rzemieślnicze ze współczesnością. To osoby udzielające się społecznie, otwarte i wrażliwe na innych.

Andrzej Wandtke,
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi

Uważam, że inicjatywa stworzona przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest wspaniała. Jest nam miło i jesteśmy dumni z faktu, iż tak duża ilość osób została uhonorowana listem gratulacyjnym. Każdego roku staramy się typować osoby, które zasługują na docenienie. Z tego miejsca pragnę w swoim oraz ich imieniu – raz jeszcze podziękować Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Wojewodzie Pomorskiemu oraz przedstawicielom Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw…