W

W Starostwie Powiatowym w Tczewie odbyło się spotkanie samorządowców z przedsiębiorcami.

Głównym tematem spotkania był rozwój gospodarczy Powiatu Tczewskiego. Ważnym aspektem rozmów była również aktualna sytuacja komunikacyjna w Tczewie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru PSSE Rokitki oraz PSSE Staszica. Na spotkaniu zaprezentowano działania mające na celu poprawę sytuacji transportowej lokalnych firm, a także omówiono problemy szkolnictwa zawodowego w Powiecie Tczewskim na gruncie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz szkołami.

Sytuacja szkół zawodowych w Powiecie Tczewskim okazała się być palącym problemem samorządowców. Aspekt ten ma związek ze współpracą szkół z miejscowymi przedsiębiorstwami w zakresie naboru uczniów do tychże przedsiębiorstw i zapewnienia im praktyk. Reforma edukacji doprowadziła do sytuacji w której w przyszłym roku na tym szczeblu edukacyjnym znajdzie się podwójny rocznik, a zatem jak ukazują prognozy – w tczewskich szkołach zawodowych znajdzie się blisko 500 uczniów. Kluczem do wyjścia z tak trudnej sytuacji jest zagwarantowanie dostatecznej liczby opiekunów z uprawieniami pedagogicznymi. W celu ich zapewniania należy opracować oraz przygotować specjalne kursy pedagogiczne, które przyczynią się do zachowania wysokiego poziomu nauczania w owym obszarze edukacyjnym.

Zbigniew Canowiecki,
Prezydent Pracodawców Pomorza:

Zapewnienie praktyk dla uczniów z tych szkół to w tym momencie priorytet. Pracodawcy Pomorza jako współorganizator spotkania dążą do mobilizacji pomorskich przedsiębiorstw względem działań pomagających starostwu. Naszym celem jest zwiększenie otwartości przedsiębiorstw na potrzeby tczewskiego szkolnictwa.

Mirosław Augustyn,
Starosta Tczewski:

Możliwości rozwiązań w zakresie poprawy szkolnictwa zawodowego jest wiele, jednakże nie każde może się sprawdzić w naszej sytuacji. Jako samorząd chcemy skupić się głównie na wsparciu procesu doradztwa zawodowego, modyfikacji programów nauczania zgodnie z potrzebami pracodawców, rozwinięciu współpracy z firmami poprzez delegowanie pracowników do nauczania przedmiotów w poszczególnych szkołach oraz szerszym udziale tych firm w szkoleniu praktycznym.