W

W Szpitalu Św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie pomyślano, aby choć trochę umilić małym pacjentom zawsze stresujący, choć konieczny, kontakt ze służbą zdrowia. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielono i urządzono specjalną część dla dzieci. Dotąd maluchy oczekiwały na pomoc lekarską w miejscu, do którego przewożono poważnie rannych ludzi, często zakrwawionych, z widocznymi obrażeniami, a niekiedy także awanturujących się, pod wpływem alkoholu, co wprawiało je w stan przerażenia. Już tego nie będzie. Pomieszczenia, które zmodernizowano usytuowane są na poziomie wysokiego parteru, głównie w łączniku E i przylegającym do niego bloku A. Inwestycja realizowana była w formule zaprojektuj i buduj (jeden wykonawca zaprojektował oraz wykonał roboty budowlane). Dla dzieci zapewnione zostały m. in. 2 pokoje obserwacyjne z łóżkami, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, poczekalnia, magazyn, sanitariaty (także dla osób niepełnosprawnych). Sale zostały wyposażone w kardiomonitory, pulsoksymetry i urządzenia do zewnętrznego ogrzewania pacjenta, a także defibrylator oraz aparaturę do badań USG.
Koszt całej inwestycji sięgnął 1,2 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł pochodziło ze środków przekazanych przez samorząd województwa pomorskiego. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyła Agnieszka Kapała-Sokalska – czł. Zarządu w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Uroczystość była jeszcze sympatyczniejsza dzięki darczyńcy – firmie LEIER Polska z Malborka, która przekazała szpitalowi karetkę pogotowia, Pojazd został przez kierownictwo przedsiębiorstwa zakupiony w Austrii (gdzie obowiązuje zasada wycofywania z działalności takich pojazdów po określonym czasie użytkowania bez względu na ich stan) i poddany fachowemu przeglądowi oraz renowacji. – To bardzo niezawodny model, świetna maszyna – chwalą pracownicy szpitalnego pogotowia.
To kolejny raz kiedy firma LEIER doposaża szpitalne oddziały ratunkowe. Wcześniej obdarowała Szpital Powiatowy w Malborku i gdański szpital przy Nowych Ogrodach. Darczyńca zapowiedział, że w ciągu najbliższych lat dalej będzie wspierał pomorskie szpitale.