T

Trwa budowa nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w miejscowości Załakowo w gminie Sierakowice.

Przypomnijmy: na początku bieżącego roku gmina Sierakowice podpisała umowę o roboty budowlane z  wykonawcą. Jak podkreślają przedstawiciele władz gminy, jest to niezwykle istotna inwestycja z zakresu infrastruktury sportowej i edukacyjnej. Obecnie poziom zaawansowania robót wynosi ponad 50 proc. Wykonano już wszystkie roboty przygotowawcze oraz ziemne. Posadowiono fundamenty oraz wykonano prace z zakresu infrastruktury sieciowej (sanitarnej, elektrycznej, usnięcie kolizji itd.). Wniesiona została konstrukcja obiektu, posadowiono trybuny sali gimnastycznej, zainstalowano centralę wentylacyjną, zakończono pracę związane z konstrukcją dachową oraz związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Trwają prace przy elewacji obiektu oraz posadzkach. Zgodnie z umową o roboty budowlane działo powinno być gotowe do września 2021 r.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Załakowo o pełnowymiarową wielofunkcyjną salę gimnastyczną o wymiarach 24 na 20 metrów wraz z trybunami na 100 osób oraz zaplecze socjalno-dydaktyczne. Planowany obiekt będzie pełnił przede wszystkim funkcję szkolnej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, gdzie prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego. Ponadto, obiekt będzie udostępniany klubom sportowym i innym zorganizowanym grupom po godzinach lekcyjnych celem rekreacyjnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.

Inwestycja objęta jest wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1,3 mln zł) oraz Funduszu Inwestycji Samorządowych (500 tys. zł).