T

To jedyny taki Fundusz w Pomorskiem, będący także regionalnym wkładem m.in. W Kampanię 17 Celów. Fundacja Inicjowania Rozwoju szuka najlepszych pomorskich partnerstw międzysektorowych.


To kompleksowy program wsparcia dla najlepszych pomorskich partnerstw międzysektorowych odpowiadających na globalne wyzwania społeczno-ekologiczne. Czy i tym razem znajdą się inicjatywy, które będą chciały zmierzyć się z tym zadaniem?

Współczesny świat zmaga się z globalnymi wyzwaniami, w tym pandemią, zmianami klimatycznymi, głodem versus marnowaniem żywności, nadmiernym zużyciem energii, wyginięciem wielu gatunków zwierząt, brakiem tolerancji czy wykluczeniem społecznym. Można by wymieniać bez końca. Odpowiedzią na te problemy ma być realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju, których ostateczny termin wykonania to rok 2030. Agendę ONZ podpisały łącznie 193 kraje, w tym Polska, zobowiązując się tym samym do sprostania tym wyzwaniom. Istotne jest, by również na poziomie lokalnych społeczności, dbać o możliwość realizacji tych idei. Pojedyncze inicjatywy mają realny wpływ na globalną zmianę.

Źródło: Fundacja „Świat Wrażliwy”

Na Pomorzu jest szansa, by urzeczywistniać cele zrównoważonego rozwoju dzięki m.in. Konkursowi Grantowemu “Fundusz Inicjowania Rozwoju” Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION (FIR UPF) na rzecz najbardziej innowacyjnych, odpowiedzialnych społecznie partnerstw międzysektorowych. To już 7. edycja Konkursu. Jego główne założenie to kompleksowy program wsparcia dla najlepszych inicjatyw, w których liderem jest organizacja pozarządowa współpracująca z biznesem i instytucją publiczną, czyli partnerstwo międzysektorowe. „W konkursie, jak zawsze stawiamy na innowacyjne rozwiązania problemów społecznych, które poprzez partnerstwa mają przynosić realną zmianę w danej społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2021” – mówi Monika Hinc, prezeska FIR UPF.
Uczestniczki i uczestnicy konkursu mają możliwość udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, w ramach którego, oprócz grantu w wysokości nawet 25 tysięcy złotych, przez kilka miesięcy będziemy pomagać tworzyć skuteczne i rozwojowe partnerstwo międzysektorowe i je wzmacniać , pomagać w jego komunikowaniu i angażowaniu społeczności – dodaje Natalia Siuda – Piotrowska, koordynatorka Funduszu. Od siedmiu lat wspólnie ze wszystkimi partnerami zarówno biznesowymi, jak i merytorycznymi KG FIR, szukamy nowatorskich, długoterminowych rozwiązań, angażujących społeczność lokalną. Zależy nam na projektach przynoszących wymierne efekty i wprowadzających faktyczną zmianę – mówi reprezentantka Głównego Partnera Fundacji i Funduszu – Patrycja Zbytniewska, koordynatorka ds. projektów społecznych LPP.
W tym roku Konkurs Grantowy jest naszą odpowiedzią na wyzwania określone w Agendzie ONZ 2030. Oznacza to, że będziemy wspierać takie innowacje na Pomorzu, które realnie wpiszą się w realizację co najmniej 1 z 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju – podkreśla Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Polpharmy SA – głównego Partnera Fundacji i Funduszu. Konkurs składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forumrozwoju.org.pl, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji przed Komisją Konkursową. Na każdym etapie eksperci współpracujący z UPF będą służyć wsparciem i konsultacjami. Organizowane będą też szkolenia dot. przygotowania kampanii crowdfundingowej, komunikacji oraz publicznej prezentacji projektu. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni podczas jubileuszowego 10. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się w październiku 2021 roku.

Źródło: Fundacja „Świat Wrażliwy”

Dotychczas w ramach Funduszu przekazaliśmy już ponad 600 tysięcy złotych dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z całego województwa pomorskiego, w tym wiele dla partnerstw z Miasta Gdańska – mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału ds. Społecznych Urzędu Miasta Gdańska – przedstawiciel jednego z Partnerów Fundacji i Funduszu.
Cieszymy się, że z roku na rok idea się rozwija i liczba partnerskich projektów międzysektorowych stale rośnie, w tym projektów realizowanych także dla gdańskiej społeczności. W bieżącym roku jako partner dołączyła do nas Grupa ERGO HESTIA. To dla nas bardzo ważne, że biznes dostrzega potrzebę zaangażowania się w projekty społeczne, oddziaływujące na społeczność lokalną – dodaje Monika Hinc, prezeska Fundacji.
Do inicjatyw, które do tej pory otrzymały wsparcie należą m.in.:

● Fundacja Świat Wrażliwy, na projekt Cafe Aktywni,
● Hospicjum Pomorze Dzieciom na Centrum Emocja – Holistyczne Centrum Wsparcia Po Stracie,
● Spółdzielnia Socjalna Heca na projekt Tczewscy Kurierzy Rowerowi,
● Browar Spółdzielczy i projekt „Pojąć głębię”,
● Stowarzyszenie Educational Challenge i tworzona przez nich ciałopozytywna kampania społeczna „self.ie”,
● Teatr Dziecięcy JANTARK na pierwsze spektakle tworzone przez dzieci w języku kaszubskim.

Źródło: Fundacja „Świat Wrażliwy”

Dla nas otrzymany grant i wsparcie merytoryczne w projekcie były istotnym motorem napędowym do dalszego działania i drogocennym wsparciem przy kontynuacji naszej autorskiej innowacji. Poza wątkiem finansowym, najbardziej przydatne były konsultacje i wspólna praca nad ewolucją projektu w taki sposób, by był on realną innowacją społeczną. Doradztwo i edukacja w zakresie budowania kampanii crowdfundingowych przyczyniły się do zwielokrotnienia możliwości promocyjnych naszej działalności Aktywni Cafe. Dzięki temu mogliśmy zadbać o rozwój naszej społeczności, dla której przygotowaliśmy ten projekt – mówi Jolanta Rychlik, prezeska Fundacji Świat Wrażliwy, reprezentantka jednego z nagrodzonych partnerstw.” – mówi Jolanta Rychlik, prezeska Fundacji Świat Wrażliwy, reprezentantka jednego z nagrodzonych partnerstw. Serdecznie zapraszamy pomorskie organizacje pozarządowe wspólnie z partnerami do udziału w naszym Konkursie Grantowym – zarówno tych, którzy startują z realizacją partnerskich projektów społecznych jak i tych, którzy chcą kontynuować wspólne prace nad innowacjami społecznymi – dodaje Siuda.
Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.forumrozwoju.org.pl  https://www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-inicjowania-rozwoju-2021

Partnerzy Główni Funduszu:
● LPP S.A.
● Polpharma S.A.

Partnerzy Funduszu:
● Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
● Miasto Gdańsk,
● Farm Frites Poland S.A.
● Ergo Hestia S.A.

Partnerzy merytoryczni:
● Agencja Rozwoju Pomorza,
● Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
● Pracodawcy Pomorza,
● Konfederacja Lewiatan
● Gdański Klub Biznesu
● Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
● Regionalne Centrum Wolontariatu,
● Black Belt Skills
● Perspective CSR
● 2Pi Group
● Scalac

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION