C

Czasy są trudne dla wszystkich w związku z szalejącą pandemią, ale są pewne powody, z których nasze środowisko gospodarcze jest dumne. Dokładnie we wrześniu Pracodawcy Pomorza obchodzą swój okrągły jubileusz powstania.

W wyniku przemian ustrojowych jakie zaszły w Polsce po 1989 roku zrodził się w naszym kraju ruch niezależnych, samorządowych organizacji zrzeszających na zasadzie dobrowolności pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą. W oparciu o ustawę z maja 1991 roku z końcem września tego samego roku został zarejestrowany Gdański Związek Pracodawców, który w 2010 roku zmienił nazwę na Pracodawcy Pomorza.

W czasie trzech dekad funkcjonowania organizacji zmieniały się priorytety, zmieniały się osoby funkcyjne oraz programy poszczególnych kadencji zarządów. Jest jednak coś co ma wspólny mianownik dla całego tego okresu. Zawsze dominowały działania wspierające przedsiębiorców w tym członków zrzeszonych w organizacji. Pracodawcy są największą wartością organizacji i polskiej gospodarki. Zapewniają miejsca pracy i rozwój regionu. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, które związek realizował i realizuje na rzecz swoich członków. Jest pewne, że dzięki uporowi, konsekwencji i merytorycznej pracy wielu osób udało się na Pomorzu zbudować największy regionalny związek pracodawców w Polsce zrzeszający blisko 1000 członków. To dzięki naszym firmom członkowskim oraz przedsiębiorcom zaangażowanym społecznie udaje się rocznie zorganizować setki spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, debat i konsultacji. Bez nich wszystkich związek nie osiągnąłby tego co reprezentuje w obecnej chwili. Pracodawcy Pomorza oferują wysoki poziom merytoryczny swojej działalności, jak również otwartość i chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym wsparcia, w tym fundacjom, stowarzyszeniom, podmiotom ekonomii społecznej, osobom poszkodowanym przez życie i los. Wszystkie te działania cały czas utwierdzają nas w przekonaniu, że organizacje pozarządowe takie jak Pracodawcy Pomorza są potrzebne w imię realizacji wartości podstawowych związanych z budowaniem wrażliwego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Ostatni okres działalności gospodarczej firm zrzeszonych w Pracodawcach Pomorza był niezwykle trudny ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa. Wymagał wielkiego wysiłku pracodawców w utrzymaniu płynności finansowej i zapewnieniu ciągłości zatrudnienia. W tym czasie organizacja nie zaprzestała swojej działalności nawet na jeden dzień. Aktywnie wpierała przedsiębiorców przechodząc na pracę zdalną i organizując setki spotkań i szkoleń on-line w tym dotyczących możliwości uzyskania pomocy rządowej i samorządowej. Jednocześnie podejmowaliśmy wspólne działania pracodawców wspierające ochronę zdrowia.

Kiedy ponad dwa lata temu władze statutowe Pracodawców Pomorza podjęły decyzję o organizacji obchodów trzydziestej rocznicy organizacji, nikt nie przypuszczał, że pandemia szybko zrewiduje nasze plany. Rezygnując z hucznych jubileuszowych obchodów, w imię społecznej odpowiedzialności biznesu postanowiono, aby w podziękowaniu za trud i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia Polek i Polaków zorganizować Galę Przedsiębiorcy Medykom. To czas na podziękowania i oddanie hołdu lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym, fizjoterapeutom, pracownikom sanepidu i Wojskom Obrony Terytorialnej. Chcemy powiedzieć również wszystkim szpitalom – dziękujemy. To dla nich Pracodawcy Pomorza zorganizują 8 września 2021 roku Koncert dla Medyków w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, podczas którego wystąpi wybitna śpiewaczka operowa o międzynarodowej sławie Aleksandra Kurzak. Towarzyszyć jej będzie Polska Orkiestra Kameralna Sopot pod dyrekcją prof. Wojciecha Rajskiego. Mamy nadzieję, że organizowane przez Pracodawców Pomorza wydarzenie będzie nie tylko wyrazem uznania dla ciężkiej pracy pracowników ochrony zdrowia, ale zmusi do refleksji nad koniecznością ponownego zdefiniowania zasad finansowania i funkcjonowania całego polskiego systemu ochrony zdrowia.