P

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych satelitarnych – takie będzie główne zadanie centrum operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej, które ma powstać w Gdańsku. Szacunkowy koszt inwestycji wynieść ma około 20 milionów euro, a realny termin realizacji to rok 2026.

Budowa centrum operacyjnego POLSY ma być finansowana z Krajowego Planu Odbudowy oraz Krajowego Programu Kosmicznego. Jest to tylko jedna z niewielu planowanych inwestycji w sektor kosmiczny. W najbliższych latach Polska Agencja Kosmiczna będzie miała do dyspozycji budżet inwestycyjny wynoszący nawet 170 mln euro. Część tej kwoty zostanie zainwestowana w centrum operacyjne w Gdańsku.

Lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym mieści się główna siedziba POLSY, na Pomorzu prężnie działają firmy z sektora kosmicznego i jest tutaj duży potencjał naukowy za sprawą uczelni wyższych, kierunków studiów i samych studentów.

– Chcemy rozwijać działalność Polskiej Agencji Kosmicznej tutaj na miejscu w Gdańsku. Chcemy, żeby Pomorze było ośrodkiem, gdzie dzięki dostępności kadr i dobrej lokalizacji będzie można tę działalność rozwijać zarówno po stronie przemysłu, jak i po stronie nauki – mówi wiceminister rozwoju pracy i technologii Robert Tomanek.

Dokładna lokalizacja centrum operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej nie jest jeszcze znana. Ta sprawa jest przedmiotem konsultacji z władzami samorządowymi. Centrum operacyjne ma się głównie zajmować się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem danych satelitarnych, udostępnianiem ich uczelniom, firmom czy administracji państwowej.

– Wszyscy korzystamy z nawigacji satelitarnej, z telekomunikacji satelitarnej, coraz więcej zastosowań mają dane satelitarne pochodzące z obserwacji ziemi. Technologie kosmiczne są wykorzystywane do tego, by nowoczesna państwo mogło sprawnie funkcjonować, Aby rozwijać w Polsce tę gałąź powstaje Krajowy Program Kosmiczny, który będzie dotyczyć m.in. wykorzystywania danych pochodzących z satelitów unijnych, ochrony oraz budowy własnych satelitów, a także rozwoju technologii kosmicznych i rakietowych – mówi Grzegorz Wrochna, prezes POLSY.