Z

Zintegrowana polityka mieszkaniowa stanowi jeden z instrumentów rozwoju lokalnego. Wiele pozytywnych impulsów pobudzających gospodarkę mieszkaniową można w ostatnim czasie znaleźć na Pomorzu, w Pelplinie, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła konsekwentnie realizuje wyznaczone na początku kadencji cele.

Widoczne gołym okiem rezultaty wymagają wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej pracy. Tak też było w przypadku współpracy lokalnego dewelopera, Krzysztofa Cwajdy z władzami pelplińskiego samorządu. Przygotowanie zaplecza w postaci dokumentacji planistycznej, przeprowadzenie procedury przetargowej, żmudne prace projektowe, wreszcie sam proces budowlany. Wielu komentowało, że to nie ma sensu, że współpraca tego rodzaju w tak małym mieście jak Pelplin, tym samym z inwestycją na niespotykaną dotąd skalę, nie powiedzie się, a jednak dokładnie 4 marca 2021 r., kiedy uroczyście otwarto pierwszy etap tejże inwestycji. Jej efektem jest 47 nowych lokali mieszkalnych, 42 komórki lokatorskie, 7 lokali usługowych oraz 49 stanowisk w hali garażowej.

Kreowana przez Gminę Pelplin zintegrowana polityka mieszkaniowa ma za zadanie tworzyć jak najlepsze warunki do zapewnienia mieszkańcom możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, są one nastawione na aspiracje i możliwości ekonomiczne gospodarstw domowych. W tym celu gmina stosuje odpowiednie instrumenty, czego przykładem jest nawiązanie współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Rozpoczęcie wspólnych działań miało miejsce 13 kwietnia bieżącego roku, kiedy to Burmistrz Pelplina Mirosław Chyła oraz Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek, w obecności Posła na Sejm RP Magdaleny Sroki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Zdzisława Kamienieckiego, podpisali porozumienie o współpracy.

Podczas majowego posiedzenia Rady Miejskiej w Pelplinie przyjęte zostały stosowne uchwały, które zezwalają na utworzenie przez Gminę Pelplin spółki celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o. o.. Jej udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości, a sam sposób funkcjonowania spółki określony jest w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Na początku lipca br. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin skierował do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek o sfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa działań dotyczących objęcia przez Gminę Pelplin udziałów w tworzonej spółce celowej. Ostatecznie, gmina na ten cel uzyskała 3 mln zł.

Wśród planów na najbliższe miesiące w zakresie kreowania zintegrowanej polityki mieszkaniowej jest utworzenie przez samorządy województwa pomorskiego, w tym Gminę Pelplin, wspomnianej już spółki. Podpisanie stosownej umowy ma nastąpić na początku września bieżącego roku. Będzie to kolejny krok zbliżający nas do rozpoczęcia prac związanych z budową na terenie gminy nowych, a jednocześnie dostępnych cenowo mieszkań, których na lokalnym rynku nadal brakuje. Docelowo mają to być budynki wielorodzinne, gdzie istnieć będzie możliwość późniejszego wykupu powstałych mieszkań.