O

Od września swoją siedzibę w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym ma Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. To jeden z pierwszych takich ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji pracowników, a także pomaga uczniom szkół branżowych w obraniu ścieżki kariery związanej z automatyką i robotyką.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN), powołała w 2019 roku Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP). Pierwsza siedziba CPRP znajdowała się na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku, od września Centrum funkcjonuje w nowoczesnej przestrzeni Space4Makers w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Ideą CPRP jest stworzenie miejsca, stanowiącego edukacyjne wparcie dla przemysłu 4.0, gdzie uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności obsługi robotów przemysłowych i innych nowoczesnych technologii obecnych w wielu branżach. Zmiana siedziby została podyktowana większą dostępnością dla osób chcących skorzystać z jego oferty.
– Teren stoczniowy jest zamknięty dla osób z zewnątrz, a uzyskanie przepustki wiąże się z przejściem odpowiedniej procedury, która nie ułatwiała kursantom dostania się do Centrum. Wybór lokalizacji był czymś naturalnym, po pierwsze Strefa zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, po drugie w 2020 roku została stworzona w nim wyjątkowa przestrzeń Space4Makers, wspierająca realizację pomysłów biznesowych – tłumaczy Damian Orzeł Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oferta Centrum jest uzupełnieniem i wzmocnieniem ustawowych działań skierowanych do szkół oraz inwestorów strefowych. Prowadzone są tu szkolenia z zakresu obsługi i programowania robotów przemysłowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym, jak również dla studentów, nauczycieli oraz pracowników firm.

– To co wyróżnia CPRP od innych ośrodków tego typu to wyposażenie w roboty przemysłowe, nie szkoleniowe. W centrum znajduje się między innymi robot laserowy do obróbki tworzyw sztucznych i metali w 3D – Fanuc M-20iA. Urządzenie służy do cięcia, znakowania oraz spawania materiałów termoformowalnych, ze stali nierdzewnej i węglowej, a także metali kolorowych. Kolejnym robotem jest ABB IRB120 wraz z wielomodułowym laserem światłowodowym redEnergy G3 – dodaje Damian Orzeł.

Oprócz szkoleń realizowanych na życzenie klienta, w Centrum odbywają są również cykliczne lekcje pokazowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych we współpracy z IMP PAN, PZU Lab oraz firmą Flint Systems (dawniej Delivr). W czasie zajęć uczniowie uczestniczą w warsztatach z programowania robotów i samodzielnie nimi sterują. Ponadto mają możliwość zapoznania się z ideą przestrzeni prototypowej Space4Makers, która skierowana jest do innowatorów, startaupów, stowarzyszeń i kół naukowych. W czasie zajęć uczniowie zwiedzają warsztat oraz mogą poznać projekty realizowane przez najemców przestrzeni.

W celu umożliwienia zdobywania kwalifikacji z obsługi robotów przemysłowych Zespół ds. Szkolnictwa Zawodowego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej złożył we współpracy z IBE oraz firmą Jabil wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, o utworzenie kwalifikacji rynkowej „Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych” w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji.

– Kwalifikacje rynkowe są uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w kształceniu formalnym. To krótsza ścieżka edukacji, tworzona przez praktyków, umożliwiająca nabywanie umiejętności dostosowanych do rynku pracy. Kwalifikacje kończą się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu upoważniającego do wykonywania danego zawodu. – wyjaśnia Damian Orzeł.

Od 2021 roku w CPRP odbywają się zajęcia z programowania i obsługi robotów przemysłowych w ramach realizacji projektu RPO WP 5.5 Kompetencje Przemysłu Przyszłości. Z nieodpłatnego kursu programowania i obsługi robotów przemysłowych skorzysta w sumie 36 uczestników projektu. Kurs prowadzony jest przez renomowaną firmę EMT SYSTEMS z Gliwic i kończy się egzaminem TÜV. W październiku realizowany będzie kursu z obsługi i programowania robotów przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Rusocinie. Program kursu został dostosowany do indywidualnych potrzeb szkoły. Ponadto do końca roku zrealizowane zostaną kursy dla dwóch grup w ramach projektu RPO WP 5.5 Kompetencje Przemysłu Przyszłości z programowania i obsługi robotów przemysłowych. Równolegle do działań CPRP w Gdańsku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podjęła działania zmierzające do utworzenia filii w województwie kujawsko-pomorskim. Centrum zostanie utworzone w CKZiU we Włocławku. Do realizacji projektu, poprzez zakup wyposażenia, zaproszeni zostali Inwestorzy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Filia Centrum będzie ośrodkiem kształcenia dla potrzeb przemysłu 4.0 w województwie kujawsko-pomorskim otwartym dla szkół, pracodawców i instytucji otoczenia biznesu.