M

Malbork to miasto z historią i tradycjami ale również z ambicjami na rozwój i lepszą przyszłość.

Kluczowymi elementami rozkwitu są dobra komunikacja i nowe inwestycje, dlatego władze nie ustają w staraniach zmierzających do poprawy warunków i niezmiennie ubiegają się o obwodnicę i o szybki remont biegnącej przez miasto niedokończonej drogi krajowej 22 jak również o pozyskanie nowych terenów niezbędnych pod inwestycje komunalne oraz przemysłowe. Zagadnienia te sygnalizują zarówno władzom centralnym, regionalnym i pomorskim posłom.

– Wciąż mamy nadzieję na ich przychylność i zrozumienie faktu, że województwo pomorskie ma niebywały skarb w postaci największego gotyckiego ceglanego zamku na świecie, wpisanego na światową Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO – atut ten warto wykorzystać – mówi Jan Tadeusz Wilk Zastępca Burmistrza Miasta Malborka.
Atrakcyjność warowni i jego otocznie już wkrótce podniosą modernizowane obecnie bulwary nad Nogatem oraz aktualnie budowany, duży, nowoczesny plac zabaw w sąsiedztwie zamku. Wartość zadania przekracza 12 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2022 r. Bulwary stworzą niezwykle ciekawą i przyciągającą przestrzeń do spacerów, rekreacji i odpoczynku zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Miasto zyska nowe oblicze, w którym królować będzie rzeka.

hdr