Z

Zmieniająca się rzeczywistość postawiła przed przedsiębiorcami całkowicie nowe wyzwania. Nieodłącznym towarzyszem biznesowej drogi stała się niepewność, która podcinając biznesowe skrzydła musiała powodować zwątpienie. O specyfice walki z trudnościami, słyszalnym głosie przedsiębiorców i wymianie doświadczeń, która dziś ma ogromne znaczenie opowiada Barbara Stanuch Prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu- Związek Pracodawców.

Jak podsumuje Pani ostatnie miesiące? Udało się powrócić do rzeczywistości sprzed pandemii?

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców jak wiele podobnych stowarzyszeń z trudem opiera się skutkom pandemii. Pomimo, że funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w której kontakty ograniczane są do minimum, a spotkania odbywają się on-line, nie poddajemy się. Mając na uwadze przewidywania wirusologów, którzy ostrzegają przed zbliżającą się czwartą falą zachorowań zdecydowaliśmy się przyspieszyć Walne Zgromadzenie się sprawozdawczo-wyborcze.

Co się zmieniło, jakie decyzje zapadły?

Członkowie Związku wybrali na kolejną 4-letnią kadencję swoich przedstawicieli do organów statutowych Związku: 13 członków Zarządu, w tym prezesa, 5 członków Komisji Rewizyjnej oraz 5-cio osobowy Skład Sądu Koleżeńskiego. Zatwierdzony został także plan działań na kolejne trzy lata. Nie jest on szczytem marzeń i zapewne podlegać będzie korektom w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej. Jedno jest pewne, kontynuowana będzie integracja, konsolidacja środowisk biznesowych, promowanie przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorczości i zabieganie o warunki rozwoju firm oraz współpraca z najważniejszymi partnerami biznesu, w tym z ekspertami, specjalistami.

Jakie działania uznali Państwo za priorytetowe?

Aktualnie podejmujemy działania w projektach długofalowych ze Starostwem starogardzkim w kierunku powołania klastra energetycznego oraz przeprowadzenia cyklu 6-ciu inter-aktywnych warsztatów w ramach programu ożywienia społeczno-gospodarczego, bowiem obserwujemy w pandemii zjawisko utraty kapitału, niekiedy utraty praw własności. Do tego dochodzą nowe zjawiska, zmiana przepisów jak pakiet ustaw „Polskiego Ładu” które niepokoją, wręcz przerażają przedsiębiorców.

Tak, atmosfera wokół rządowego pomysłu staje się coraz bardziej gorąca. Czego Pani zdaniem najbardziej boją się przedsiębiorcy?

Debata, którą w tym zakresie podjęliśmy potwierdziła, że obawy związane są ze zmianami podatków. Słysząc to, w ramach konsultacji społecznych wystosowaliśmy w imieniu przedsiębiorców petycje do parlamentarzystów pomorskich i rządu, wyrażając dezaprobatę i protest, co do niektórych propozycji „Ładu”. W szczególności dotyczącą wspomnianych obciążeń podatkowych, które wzrosną o połowę dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Już dochodzą sygnały, że część samozatrudnionych rozważa lokowanie firmy za granicą lub przekształcenie w spółkę z o. o., która niesie ryzyka i ukryte haczyki.

Uważa Pani, że koncepcja „Polskiego Ładu” podetnie skrzydła przedsiębiorcom?

Niektóre zmiany w „Polskim Ładzie” oceniamy pozytywnie, jednak krytyczne oceny i opinie kierowane są do większości proponowanych zmian i rozwiązań. Domagamy się uproszczenia systemu podatkowego i sprawiedliwego, tak bardzo oczekiwanego przez przedsiębiorców. Opracowanie rozwiązań prostych i czytelnych, kompletu pakiet rozwiązań podatkowych skierowanych do biznesu i wspierających rozwój firm w kierunku przemysłu 4.0, a także pakietu uszczelnień podatkowych ograniczających szarą strefę, ale dających jednocześnie równe szanse wszystkim przedsiębiorcom. Wszak to jedna z największych barier rozwoju nie tylko Kociewia, ale całej gospodarki. Nie bez znaczenia pozostaje wsparcie finansowe, dostępne kredyty i akceptowalne przez przedsiębiorcę warunki umowy z bankiem, które aktualnie pozostają w sferze marzeń, zwłaszcza dla małych i mikro przedsiębiorców. Przedsiębiorcy obserwują zmieniające się trendy gospodarcze, potrzeby i oczekiwania społeczne. Odczuwalne niedobory surowców do produkcji, zmiany logistyczne a nade wszystko galopujące podwyżki cen surowców, towarów i usług są w niektórych branżach szokujące. Sen z powiek spędza brak rak do pracy oraz system szkolnictwa zawodowego, który nie zmienia się wraz ze zmianą zapotrzebowania przedsiębiorców wprowadzających nowoczesne technologie. Problem wymaga pilnej zmiany przepisów i trwałej współpracy pomiędzy samorządami, szkołami, nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz pracodawcami. Oczekujemy nie tylko szkolenia uczniów na nowoczesnych, automatycznych maszynach i urządzeniach stosowanych w biznesie na rynku lokalnym, ale i systematycznego dokształcania kadry dydaktycznej. Dobrą praktyką byłoby realizowanie praktycznych szkoleń we współpracy z lokalnymi zakładami pracy i wprowadzenie programów motywacyjnych dla uczniów odbywających praktyki i staże.

Pomocą z pewnością byłaby obwodnica. Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia inwestycji?

Planowana od lat Obwodnica Starogardzka budzi nasze kolejne wątpliwości. Zapewnienia budowy i jej finansowania płyną z każdej strony politycznej, jednak czy aby dojdzie do rozpoczęcia inwestycji przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy, który powołano ponad 10 lat temu w SKB-ZP pod przewodnictwem Zenona Sobieckiego nadal kontynuuje monitorowanie, jak do tej pory ciągle w sferze procesu planowania tejże obwodnicy.

Co w najbliższych planach? Jakie zadania przed Starogardzkim Klubem Biznesu?

Od września planujemy wznowić środowe (aczkolwiek kameralne, co drugą środę) spotkania przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli organów administracji państwowej i samorządowej tak bardzo cenionych i oczekiwanych przez przedsiębiorców. Przekrój członków naszego Związku jest szeroki. Są zarówno duże jaki małe firmy, w tym jednoosobowe. Każdy ma inne oczekiwania, potrzeby. Staramy się nie ingerować w działalność, wsłuchujemy się w problem i w miarę możliwości działamy, pośredniczymy, zgłaszamy pod właściwe adresy. Związek jest organizacją dialogu i kompromisu. Jesteśmy otwarci na rozmowy, staramy się być wrażliwi na potrzeby różnych obszarów środowisk biznesowych. Podejście jest indywidualnie, ze zrozumieniem, taktem i poufnością. W ramach statutu, zarząd poprzedniej kadencji powołał „Lożę Honorowych Członków Związku”, w której zasiadać będą wybitne osobowości mające szczególny wkład i zaangażowanie na rzecz rozwoju Klubu i przyczynienie się do integracji środowiska biznesu, za determinację, siłę i wytrwałość dążenia do celu, za wspieranie zasad biznesu i wartości przyzwoitości, tolerancji i dialogu społecznego, likwidacji barier stojących na drodze rozwoju gospodarczego przedsiębiorców Kociewiu i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i eventów charytatywnych. Nowy zarząd podejmie to zaszczytne wyzwanie powołując do Loży pierwszych Członków Honorowych. Czy jako prezes mam oczekiwania wobec tych szczególnych członków? Nie ukrywam, że TAK. Moim marzeniem jest, by czerpać z doświadczenia, wzorców, by dzielili się z młodym pokoleniem przedsiębiorców, jak dochodzić do sukcesów, jakich unikać błędów, czego się wystrzegać itp. Często rozmowa poparta przykładami z życia wziętymi jest najlepszym wsparciem, lekarstwem na niemoc.

Zdarza się Pani tracić nadzieję?

Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, sezon urlopowy za nami, toteż podejmujemy nowe wyzwania, gdzie nadal w trudnym dla biznesu okresie pandemicznym będziemy promować przedsiębiorców oraz dostarczać im szybkiej i rzetelnej informacji gospodarczej dla potrzeb biznesu i niekiedy zmiany świadomości. Będziemy tam, gdzie wymaga tego interes społeczny, gospodarczy i indywidualnego przedsiębiorcy. Mamy przekonanie, że wspólnymi siłami, przy dobrej woli i zaangażowaniu wszystkich członków pokonamy napotykane trudności, nieoczekiwane zmiany tak, by nadal moglibyśmy być zmotywowani i dumni z prowadzonych biznesów, czego Przedsiębiorcom i sobie życzę. Kontynuujemy nadal działania na rzecz przedsiębiorców-naszych Członków w ramach Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców, gdzie wspólnym głosem jesteśmy bardziej słyszani (głośniejsi), silniejsi, zrozumiali. Jako członkowie wspieramy się wzajemnie dzieląc doświadczeniem wymieniamy wiedzą. Tu kieruję podziękowania dla koleżanek i kolegów całego Sztabu za przychylność, wręcz serdeczność, za zrozumienie i partnerską współpracę, postawę. Dziękujemy, że jesteśmy razem, solidarni i pozytywnymi myślami.