O

Oparta na dialogu i współpracy relacja pomiędzy pracodawcami a publicznymi służbami zatrudnienia jest ważnym czynnikiem kształtującym kondycję rynku pracy. Tym, którzy zatrudniają pracowników, pomaga rozwijać firmy, a urzędom lepiej wspierać swoich klientów. Na Pomorzu urzędy pracy uważnie obserwują potrzeby pracodawców i oferują im bezpłatne wsparcie na wielu płaszczyznach.

Wiedza o usługach dla pracodawców z Pomorza w pigułce

– Chcemy rozwijać współpracę i dialog ze środowiskiem pracodawców m.in. poprzez spotkania, które organizujemy wspólnie z powiatowymi urzędami pracy w całym regionie. Pozwalają one pomorskim firmom uzyskać wiele praktycznych informacji o usługach służb zatrudnienia, które są dla nich przeznaczone – mówi Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.Zapraszamy pracodawców z Pomorza do udziału w tych spotkaniach już we wrześniu. To okazja, żeby sprawdzić, jakie korzyści daje współpraca z urzędami pracy – podkreśla dyrektor WUP w Gdańsku.

Partnerskie kontakty z pomorskimi firmami są kluczowe

Uważam, że urzędy pracy powinny wychodzić z założenia, że pracodawcy pełnią jedną z głównych ról na rynku pracy i tworzą go. Urzędy, w stosunku do nich oraz do osób poszukujących zatrudnienia, pełnią „rolę usługową” – mówi Arkadiusz Banach, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim.Ponadto staramy się być podmiotem wspierającym relacje pomiędzy głównymi animatorami rynku pracy, czyli osobami poszukującymi pracy oraz pracodawcami. Moim zdaniem to główny cel naszej działalności.
Jak zauważa Arkadiusz Banach, dla urzędów „dobre relacje z pracodawcami są kluczowe”.
– Dzięki temu czerpiemy wiedzę bezpośrednio od pracodawców. Im więcej mamy z nimi pozytywnych kontaktów, tym szybciej możemy reagować na tak dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy – tłumaczy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami z powiatowych urzędów pracy, chcemy rozmawiać na tematy, które są dla pracodawców ważne oraz wykorzystywać w naszej działalności ich propozycje i sugestie – podkreśla Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy WUP w Gdańsku.Służą temu spotkania, podczas których specjaliści z urzędów pracy wyjaśniają pracodawcom, jak korzystać m.in. ze szkoleń oraz kursów finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dla pracowników i pracodawców), jak legalnie zatrudniać cudzoziemców, pozyskiwać kadrę do firmy oraz organizować staże i prace interwencyjne. Pracodawcy dowiedzą się również, jak korzystać z bonu zatrudnieniowego, zrefundować wyposażenie miejsca pracy czy otrzymać bezpłatne wsparcie doradców zawodowych.

Pytanie na czacie, telefon po spotkaniu

Wydarzenia są realizowane w formule online, dzięki czemu każdy może w nich uczestniczyć z dowolnego miejsca. Podczas spotkań można zadawać pytania na czacie, co daje pracodawcom możliwość wyjaśnienia wątpliwości oraz omówienia niejasnych kwestii.
Ponadto po każdym spotkaniu można zadzwonić do pracowników powiatowego urzędu pracy, aby uzyskać kompleksowe informacje dotyczące swojej indywidualnej sytuacji czy dopytać o szczegóły.

Więcej na temat spotkań „Urzędy pracy wspierają pomorskich pracodawców” na stronie: wup.gdansk.pl/pracodawca.
Wiadomości o pomorskim rynku pracy na www.porp.pl

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Zależy nam na partnerskiej relacji z pracodawcami, bo dobra kondycja firm na Pomorzu oznacza rozwój regionu, a tym samym wysoką jakość życia naszych mieszkańców. Takie spotkania pomagają budować te kontakty i pokazują, że jako Samorząd jesteśmy otwarci na dialog. Chcemy, żeby województwo pomorskie przyciągało oraz zatrzymywało ludzi pomysłowych i zaangażowanych, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dzięki doświadczeniu i umiejętnościom poradzą sobie w różnych sytuacjach na rynku pracy. Dlatego wspieramy firmy w pozyskiwaniu kompetentnej kadry, co przekłada się na zapewnienie warunków do kształcenia i zdobywania nowych kompetencji, które odpowiadają wymogom rynku pracy i nowoczesnej gospodarki.