K

Kosmetyki naturalne na bazie ekstraktów z wytłoków z marchwi czy bioplastiki z resztek ziemniaczanych – między innymi takie mogą być zastosowania biomasy, do tej pory uważanej za bezużyteczny odpad. Badania na ten temat prowadzą naukowcy z Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska była jednym z uczestników projektu badawczego „BioBIGG: Bioekonomia w Obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych”. Kierownikiem projektu z ramienia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa był prof. Dariusz Mikielewicz z Instytutu Energii, prorektor ds. rozwoju i organizacji.

Celem projektu jest włączenie dotychczas niewykorzystanych i nowych zasobów biomasy, w szczególności odpadów z łańcucha przetwórstwa spożywczego, takich jak produkcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, drewna oraz przemysłu przetwórczego. Produkty te mogą być przetworzone do szeregu produktów spożywczych lub niespożywczych, poprawiających wykorzystanie biomasy, która bezpowrotnie byłaby stracona – zaznaczył prof. Dariusz Mikielewicz.

Efektami projektu są opracowania dotyczące możliwego wykorzystania biomasy, postrzeganej dotychczas jako odpad. Tematy, które opracowała grupa z Instytutu Energii, to m.in.: nowy sposób wykorzystania młóta przez małe lokalne browary, którego efektem mógłby być niskoalkoholowy odżywczy napój z dużą zawartością błonnika i białka roślinnego; produkcja kosmetyków naturalnych na bazie ekstraktów z wytłoków z marchwi; sposób na zagospodarowanie podłoża popieczarkowego, produkcja bioplastików z odpadów ziemniaczanych oraz analiza możliwości zagospodarowania nadmorskich łąk solnych pod kątem ich innowacyjnego wdrażania skutkującego rozwojem biogospodarki w Polsce.

Projekt BioBIGG określił, wskazał i przygotował najbardziej innowacyjne i ekonomicznie atrakcyjne możliwości pilotażowe i inwestycje, widziane w perspektywie transgranicznej.

BioBIGG tworzył również działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkreślił profesor Mikielewicz, z jednej strony obserwuje się coraz większe zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw bioekonomią i produktami uzyskanymi na bazie konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich brakuje wiedzy na temat bioekonomii i konkretnych rozwiązań, duża część nie posiada też zdolności innowacyjnych.

Przypomnijmy, że bioekonomia to produkcja i wykorzystanie zasobów biologicznych, innowacyjne procesy biologiczne i zasady zapewniające produkcję w zrównoważony sposób, a także produkty przemysłowe i energetyczne. Tym samym bioekonomia może być opisana jako kolejna fala rozwoju gospodarczego, kształtująca społeczeństwo po epoce paliw kopalnych, w którym wprowadzane są nowe materiały i produkty z biomasy. Na tym tle bioekonomia i jej zasoby biologiczne stanowią unikalną platformę dla innowacji i możliwości biznesowych. W wielu krajach małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowymi instytucjami wpływającymi na innowacje na bazie biomasy.

Wszyscy partnerzy projektu mają duży udział w rolnictwie, a w obszarach miejskich i aglomeracjach znajdują się zakłady produkcji żywności i zakłady chemiczne. Podczas realizacji projektu BioBIGG, zespół przeprowadził szereg wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwarzających szeroko pojętą biomasę, takich jak: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie; Browar Kaszubski w Bytowie; Zakład Pieczarki Mazurskie Fedor w Użrankach; Cukrownia w Malborku, Tartak Sylvadrewno w Wielu czy Biogazownia w Mełnie.