N

Nie tylko głód spotkań, ale przede wszystkim potrzeba inspiracji, wiedzy i możliwości wymiany doświadczeń spowodowały, że XVI edycja Forum Przedsiębiorstw wyraźnie zapisała się w historii regionu. Klamrą dyskusji o gospodarce i polityce zagranicznej w służbie dla obywatela okazał się „zielony alfabet” oraz widmo nadciągającej katastrofy klimatycznej, której próba zatrzymania leży zdaniem Katarzyny Laskowskiej Zastępcy Dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w gestii każdego świadomego przedsiębiorcy.

Jaka była idea powstania Forum Przedsiębiorstw?

Pierwsze Forum, wtedy jeszcze Przedsiębiorczości odbyło się 16 lat temu. Wydarzenie początkowo kierowane nie tylko do przedsiębiorców, ale również do urzędników zajmujących się.tematami biznesowymi oraz wspieraniem osób planujących założyć działalność gospodarczą. Kilka lat temu doszliśmy do wniosku, że formuła jest za szeroka – zdecydowaliśmy się skoncentrować na potrzebach ludzi biznesu tworząc konferencję, która umożliwiając wymianę doświadczeń stanie się źródłem wiedzy i inspiracji dla tego środowiska. W każdej kolejnej edycji Forum dokładamy starań, aby wskazywać przedsiębiorcom kluczowe tematy i prezentować nowości dostępne na rynku.

Lekcja przedsiębiorczości w pigułce?

Nie określiłabym Forum Przedsiębiorstw w ten sposób, ponieważ uczestnikami są zarówno osoby bardzo doświadczone w biznesie, jak i początkujący przedsiębiorcy. Dlatego program układany jest tak, aby za każdym razem przedstawić typowo twarde obszary, które dotyczą bieżącej działalności, jak eksport, bezpieczeństwo firmy i finanse uzupełniając je wiedzą o prowadzeniu firmy w szerszej perspektywie.

Tegoroczna edycja przeszła do historii jako jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń. Jak udało Ci się dobrać gorące tematy? Pandemia mocno zmieniła kryteria Twoich decyzji?

Faktycznie, pandemia spowodowała, że tematów, o których mogliśmy rozmawiać powstało wiele. Zadaniem zespołu organizacyjnego była selekcja, wyłowienie tego, co najważniejsze z perspektywy przedsiębiorców. Program został przygotowany w spójności z projektami aktualnie prowadzonymi przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Jakie projekty masz na myśli?

Spektrum, czyli Pomorski System Usług Doradczych, którego celem jest bieżąca pomoc poprzez specjalistyczne doradztwo, jak również szansa na poszerzenie horyzontów biznesowych i wejście na nowe rynki. Drugim jest SB Well i dotyczy zrównoważonej turystyki oraz idei well-being w firmach na Pomorzu.

Czyli pomoc dla pomorskiego biznesu, która tworzy nowe perspektywy?

Niezależnie od hamulca, jaki wcisnął wirus musimy zdawać sobie sprawę, że pandemia spowodowała w naszym życiu wiele zmian. W mojej ocenie istotne jest, aby przedstawiciele biznesu jako pigułkę, o której mówisz otrzymali rzetelny ogląd na sytuację dookoła nich. Z taką myślą zbudowaliśmy sesję główną – Forum otworzył wykład profesora Jerzego Hausnera z przemawiającym do przedsiębiorców komentarzem dotyczącym ekonomii. Bezpośrednio po nim bieżące wydarzenia geopolityczne przybliżył dr Piotr Łukasiewicz tłumacząc wagę polityki zagranicznej, która wywiera ogromny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej dla wszystkich firm, a zwłaszcza tych eksportujących swoje produkty zagranicę.

Nie pominęliście też kwestii kryzysu klimatycznego – miałaś obawy, aby zaprosić Katarzynę Jagiełło, aktywistkę, która do tej pory raczej kojarzyła się z blokadą harwesterów w Puszczy Białowieskiej, czy dachu Ministerstwa Środowiska, niż konferencjami dla biznesu?

Moja wizja konferencji polega na tym, że poruszamy tematy aktualne, zapraszając osoby niebędące z tzw. jednej bańki informacyjnej. Uczestnicząc przez ostatnie miesiące w wielu wydarzeniach dostrzegam uwagę, z jaką traktowany jest kryzys klimatyczny. Uznałam, że przekonać do zmiany może jedynie osoba stricte związana z walką o klimat, która ma poważne podejście do tego, co się dzieje. Katarzyna na co dzień jest związana z organizacjami pozarządowymi, równolegle wspiera polityków w projektach konstrukcji ustaw, dzięki którym powinniśmy próbować zatrzymać zbliżającą się katastrofę. Jej wystąpienie korelowało z naszym założeniem wprowadzenia pewnego rodzaju zdrowego niepokoju u naszych przedsiębiorców.

Udało się?

Tak, i podkreślali, że prelekcja była interesująca. Półgodzinny komentarz stworzony przez Kasię w formie alfabetu nakreślił aspekty, jak się okazało niespecjalnie dotychczas traktowane jako problemy. Prezentacja wzbudziła szereg refleksji, co cieszy, tym bardziej że od samego początku chcieliśmy, aby tzw. temat zielony nie był traktowany pobocznie, tylko zostawił w głowach przedsiębiorców przekonanie, że od nich również zależy, co z nami będzie. Nie tylko rządy i korporacje mają lekcje do odrobienia, my obywatele powinniśmy także brać odpowiedzialność za planetę.

Po sesji głównej rozpoczęły się panele tematyczne. W nich też przedsiębiorcy dostrzegli zysk?

Z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. Pierwszy panel dotyczył eksportu, bezpieczeństwa w IT i reklamy w internecie. W trakcie tego bloku przedsiębiorcy mieli okazję przekonać się, że w kontekście przekazanej dawki wiedzy warto by otwierali się na nowe możliwości, które stwarza dla nich projekt Spektrum. Drugi z paneli związany był z projektem SB Well, ponieważ od kilku lat ARP podejmuje w swoich -aktywnościach tematy zielone. Chcemy pokazać, że ważna dla Pomorza turystyka może być prowadzona w sposób zrównoważony. Budowaniu oferty turystycznej i propozycji z sektora czasu wolnego powinny przyświecać well-being i zrównoważony rozwój, które umożliwią ograniczanie do minimum negatywnego wpływu na środowisko.bo wtedy cele nie będzie negatywnie wpływał na środowisko. Słuchając prelegentów uczestnicy przekonali się, że taki rodzaj turystyki przyciągnie innego klienta – zaciekawionego tym, co region oferuje w smakach, lokalnej kulturze, z pamiątką wykonaną przez rękodzielnika, a nie z plastikowym statkiem chińskiej produkcji, który przez lata stał się symbolem Pomorza.

Jednym słowem turysta „zanurzony” w pięknie i tradycji Pomorza?

Oczywiście. Wystarczy spojrzeć na mniejsze miejscowości – w hotelach czuć ducha regionu. Dlatego my stawiamy na tradycję i pokazujemy wartość powrotu do korzeni. Te nowe dla nas trendy na dobre zagościły już w Skandynawii, dlatego panelistami były osoby, które tak jak my promują wspomnianą ideę.

Podzielisz się wnioskami i zdradzisz, czego możemy spodziewać się w kolejnej edycji?

Udział przedsiębiorców w konferencjach takich jak nasza wynika z potrzeby inspiracji, wiedzy i możliwości nawiązania kontaktów. My takiego kierunku niezmiennie trzymamy się od lat i pod takim kątem budujemy partnerstwa – kolejny raz mamy przyjemność współpracować z Open Eyes Economy, bo blisko nam do idei tego ruchu, w którym ludzie biznesu są zachęcani do solidarnego rozwoju i patrzenia na firmę pod kątem nie tylko jednej wartości, jaką jest zysk, ale odpowiedzialnego rozwoju związanego nie tylko z marketingiem firmy w martwej strategii CSR, tylko z rozważnym rozwojem, który dba o pracownika, lokalną społeczność, środowisko i takie niematerialne kwestie podkreśla. Pomysłów na kolejną edycję mamy wiele, a satysfakcja z udziału, o której mówią nam przedsiębiorcy napawa chęcią do działania. Po pandemii widoczny jest głód kontaktów, więc myślę, że projektując program położymy nacisk na przestrzeń, będącą wartością dodaną kolejnego spotkania.

TEKST: Dagmara Rybicka