W

W trakcie przygotowań jest absolutna nowość na trójmiejskim rynku paliw. 3,5 tonowy innowacyjny pojazd stanowiący mobilną stację tankowania skroplonego biogazu (bio-LNG) lub gazu ziemnego (LNG) umożliwi zastosowanie LNG jako alternatywnego źródła energii na dużo szerszą skalę, między innymi w transporcie publicznym, zakładach produkcyjnych i biurowcach.

Prototypowa stacja paliw “na kółkach zostanie zbudowana na zamówienie Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, lidera unijnego projektu Liquid Energy. Projekt jest realizowany przez 8 partnerów z Polski, Niemiec i Litwy, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Mobilna stacja tankowania paliw LNG to jedna z czterech pilotażowych inwestycji powstających w ramach projektu.

To absolutna nowość na rynku dystrybucji ciekłego metanu jako alternatywnego źródła energii – mówi Paweł Warszycki z Hanzeatyckiego Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego przy Uniwersytecie w Rostocku, jednego z niemieckich partnerów projektu Liquid Energy.W pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony zostanie zastosowany pojemnik kriogeniczny nowej generacji (bezpróżniowy). Powstanie mobilna stacja tankowania skroplonego metanu o temperaturze -163 °C, powstałego z gazu ziemnego (LNG) lub biogazu (bio-LNG).

Dzięki tej innowacyjnej technologii możliwe będzie zastosowanie LNG jako źródła energii na dużo szerszą skalę – poprzez sprzedaż i dostarczanie małych ilości tego alternatywnego paliwa lokalnym, detalicznym odbiorcom, jak np. transport publiczny, małe jednostki pływające, małe zakłady produkcyjne czy biurowce.

Obecnie LNG lub bio-LNG są transportowane ogromnymi statkami, a następnie klasycznymi cysternami do przewożenia LNG, co wiąże się z dużymi ograniczeniami formalnymi i biznesowymi. Mobilna stacja ma zmienić system dystrybucji LNG i myślenie o nowych modelach biznesowych. Dzięki temu niewielkie ilości skroplonego bio-LNG lub LNG (do kilkuset litrów) będą mogły być przewożone od wytwórcy – bezpośrednio z biogazowni, która ma skraplarnię lub ze stacji tankowania – do lokalnego odbiorcy.

Mobilna stacja będzie nie tylko innowacyjną i funkcjonalną formą dostarczania niskoemisyjnego, alternatywnego źródła energii, ale przyczyni się też do realizacji strategii energetycznej Polski, która zakłada między innymi wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) we wszystkich sektorach gospodarki oraz gazu w miksie energetycznym (do 17-33% w 2030 r.).

Stacja zostanie zbudowana w połowie przyszłego roku na zamówienie Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, lidera unijnego projektu Liquid Energy. Przetarg na stworzenie tego innowacyjnego pojazdu do dystrybucji paliw LNG wygrało konsorcjum dwóch firm – Baltic Engineering Flare GmbH oraz Ferdinand Schultz Nachfolger Fahrzeugbau GmbH. Właścicielem stacji będzie Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jednakże będzie ona wykorzystywana w szerokim zakresie jako prototyp służący demonstracji możliwości technicznych. Prototyp mobilnej stacji tankowania paliw LNG ma powstać do końca czerwca 2022 r.

TEKST: Dagmara Rybicka