N

Na początku października Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek oraz prezes konsorcjum Sławomir Kalinowski podpisali długo wyczekiwaną umowę na przebudowę hydroforni. W ramach realizacji zaplanowano modernizację w zakresie branży technologiczno-sanitarnej, ogólnobudowlanej i elektroenergetycznej.

Przekształcenie hydroforni ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody, zapewnienie ciągłości dostaw wody poprzez pełne zautomatyzowanie procesów produkcyjnych, poprawę jakości wody, pełną kontrolę procesów produkcyjnych wody poprzez monitoring stacji, zwiększenie możliwości produkcyjnych wody a także pełen monitoring wody pozyskanej ze środowiska. Projekt obejmie również wymianę przez spółkę komunalną Eco Probe 47 hydrantów i 115 zasuw na sieci wodociągowej zasilanej z hydroforni w Pszczółkach, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, uniknięcia częstych wyłączeń hydroforni w Pszczółkach, oraz utworzenia sektorów wodnych w celu zminimalizowania odcięć wody w przypadku awarii.

Dodatkowo na terenie hydroforni w przyszłym roku planowane jest powstanie pilotażowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 33 kW.

Wartość strategicznej inwestycji, stanowiącej punkt zwrotny w historii gminnej sieci wodociągowej opiewa na kwotę 3 milionów złotych, z czego 1.500.000 złotych to dofinansowanie otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą będzie Konsorcjum Firm: E.B.I. GreenSky Sp. z o.o. i Veder Tech Sp. z o.o.