W

W ostatnich miesiącach ma miejsce zorganizowana na szeroką skalę akcja promocyjno-propagandowa polskiego rządu pod nazwą Polski Ład. Kilka tygodni temu projekt ustawy po konsultacjach społecznych trafił pod obrady parlamentarne.

Można odnieść wrażenie, że cały program nasycony jest olbrzymią ilością obietnic i propozycji, których celem jest przede wszystkim przypodobanie sobie wyborców i poprawienie sondaży. Niestety nic spektakularnego się nie stało i pomimo szerokiej promocji programu poparcie dla rządzących jest cały czas na podobnym poziomie oscylując wokół elektoratu swoich stałych zwolenników. Być może wynika to z faktu, że wiarygodność polskiego rządu jest wyraźnie zachwiana. Wszyscy pamiętają o wielu niespełnionych obietnicach i nie do końca rozliczonej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Ratowanie narodowego przemysłu okrętowego zakończyło się olbrzymią klapą a państwowe stocznie mają nieciekawą sytuację finansową. Zanotowano nikłe wyniki rządowego programu „mieszkanie plus” budowy nowych i tanich mieszkań. O zapowiedzianym milionie samochodów elektrycznych krążą jedynie złośliwe anegdoty.

Biorąc pod uwagę wiele niespełnionych obietnic rządzący sprawiają wrażenie zdeterminowanych, aby wdrożyć „Polski Ład”, który w opinii wielu ekonomistów i komentatorów jest źle przygotowany i wymaga wydłużenia procesu legislacyjnego z poszanowaniem szerokich konsultacji społecznych. Stanowisko większości związków pracodawców jest jednoznacznie, wszyscy sprzeciwili się drastycznej podwyżce podatków dla przedsiębiorców i pracowników, nie tylko związanej z wprowadzeniem naliczanej od dochodu i nie odliczanej od podatku składki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na ryzyka gospodarcze, jakie wiążą się z zaproponowanym istotnym, skokowym wzrostem ciężaru podatkowego nakładanego na małych i średnich przedsiębiorców oraz na samozatrudnionych budujących polską klasę średnią. Zmiany proponowane w ramach Polskiego Ładu spowodują także istotny wzrost obciążeń publicznoprawnych dla przedsiębiorstw. Niestety gros uwag przedstawionych przed organizacje biznesowe nie zostało nawet rozpatrzona. Dodatkowo zatrważające jest tempo jakie zostało narzucone przez rządzących, aby wdrożyć Polski Ład w życie. Tak obszerne i istotne zmiany wprowadzane do wszystkich kluczowych ustaw podatkowych oraz ingerujące w interesy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu. Nawet Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, że z uwagi na objętość projektowanej ustawy oraz skomplikowany charakterem rozwiązań w nim zawartych – nie jest możliwe dokonanie jej oceny prawno-legislacyjnej w tak krótkim czasie i odmówiło pochylenia się nad dokumentem. Aktualnie mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie a dalsza ingerencja w niego może wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Z roku na rok płacimy coraz wyższy podatek inflacyjny, płacimy podatek bankowy, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, podatek mocowy w cenach prądu i wiele innych danin i opłat. Zauważalna jest powszechna drożyzna wielu towarów i usług w tym paliw i gazu.

Dlatego też zapowiedź tak szybko wprowadzanego Polskiego Ładu w okresie wychodzenia gospodarki z pandemicznego kryzysu potwierdza całkowity brak roztropności polskiego rządu.

Niestety wszystkie te argumenty ukazują Polski Ład jak również sposób jego procedowania jako program polityczno – społeczny zawierający głównie przedwyborcze obietnice. Pytanie czy społeczeństwo jest na to gotowe i da się przekupić. Na pewno przedsiębiorcy są innego zdania.