P

Ponad 90 procent badanych inwestorów uważa, że do 2024 roku branża mody i dóbr luksusowych powróci do poziomu sprzed pandemii – wynika z raportu „Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2021”. Eksperci firmy doradczej Deloitte wzięli pod lupę 81 firm, które w roku 2019 sprzedały dobra i usługi luksusowe o wartości prawie 650 miliardów dolarów. Ponad 110 mld dolarów wypracowały firmy produkujące odzież i akcesoria.

Pandemia nie oszczędziła rynku dóbr luksusowych, którego wartość spadła o 20 procent. Największe spadki sprzedaży zanotowały usługi i produkty kojarzone z turystyką – luksusowe wycieczkowce, hotele i restauracje. Rekordy sprzedaży i znaczne wzrosty odnotowali zaś producenci i sprzedawcy jachtów.

Aktywność inwestorów

Globalny kryzys zawsze też powoduj przetasowania na rynku i szereg transakcji typu fuzje i przejęcia. Nie inaczej jest też w sektorze dóbr luksusowych.

– Rok 2020 minął pod znakiem pandemii i biznesowej niepewności, ale jeśli chodzi o fuzje i przejęcia w branży mody i dóbr luksusowych zanotowaliśmy wzrosty. Liczba transakcji wyniosła 277, czyli o 6 więcej niż w roku 2019. Co ciekawe, chociaż branża hotelarska była zamknięta przez znaczną część roku i mogłoby się wydawać, że inwestorzy nie postrzegają jej jako atrakcyjnej, to w ubiegłym roku przeprowadzono aż 85 transakcji z udziałem jej przedstawicieli. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również firmy z branży ubrań i akcesoriów oraz kosmetyków i perfum. Liczba transakcji w tych segmentach wyniosła odpowiednio 65 i 57 – mówi Agnieszka Zielińska, partner w dziale doradztwa finansowego, Deloitte.

Zdaniem Michała Tokarskiego z Deloitte, w porównaniu z globalnym kryzysem z 2008 r., negatywny wpływ COVID-19 na branżę będzie krótkotrwały i mniej dotkliwy.

Sektor jest lepiej przygotowany, bo dzięki rozwojowi e-commerce nie jest już uzależniony od sprzedaży fizycznej. Handel online nie uchronił jednak branży przed spowolnieniem. Globalna wartość rynku mody i dóbr luksusowych zmalała na skutek pandemii o jedną piątą. Były jednak segmenty, które pomimo spowolnienia całej gospodarki, wyszły z tego obronną ręką – mówi Michał Tokarski.

Optymistyczne prognozy i rynkowe trendy

Prawie wszyscy badani inwestorzy (94 proc.) przewidują, że kondycja branży mody i dóbr luksusowych powróci do poziomów sprzed pandemii w ciągu trzech najbliższych lat. Szczególnie silne ożywienie ma wystąpić w segmencie produktów osobistych, do których zaliczyć można wspomniane kosmetyki i perfumy (wzrost o ponad 10 proc.), ubrania i akcesoria oraz biżuterię i zegarki (wzrost w przedziale od 5 do 10 proc. w obu tych kategoriach). Dobrze poradzą sobie również producenci mebli.

Eksperci Deloitte wskazali pięć trendów, które wpłyną na rynek branży mody i dóbr luksusowych w 2021 roku. Pierwszym i jednym z ważniejszych jest świadoma konsumpcja. Konsumenci są coraz bardziej skłonni do zakupu tych przedmiotów, które są mniej podatne na sezonowość, ale też bardziej wytrzymałe. Poszukują również uzasadnienia dla swoich decyzji, więc robią przemyślane zakupy” – wskazano. Drugi trend to komfort i dobre samopoczucie, które stały się kluczowe w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynie na rynek dóbr luksusowych w 2021 jest również zrównoważony rozwój i etyka. Klienci są mocniej uwrażliwieni na kwestie społeczne i ekologiczne i biorą je pod uwagę wchodząc w interakcje z markami i wybierając ich produkty. Jak wynika z raportu Deloitte, branża mody jest uznawana za jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko i silnie wpływających na postępujące zmiany klimatu. Z drugiej strony, widać w niej dużą kreatywność w szukaniu odpowiedzialnych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska i może być dobrym przykładem dla innych branż.

Kolejny trend to lokalna konsumpcja w połączeniu z personalizacją. Eksperci Deloitte przewidują, że na znaczeniu zyskają luksusowe zakupy w kraju, bo nadal nie możemy mówić o całkowitej swobodzie przemieszczania się. Ważne jest dopasowywanie kanałów sprzedaży do konkretnego klienta tak, aby zwiększać interakcje i budować długotrwałe relacje. Może się to stać za sprawą cyfrowego przyspieszenia, czyli ostatniego z trendów wskazanych w raporcie.

Pandemiczne wyzwania

Przedstawiciele branży wskazali pięć problemów, z którymi borykają się firmy z powodu pandemii. Pierwszy z nich to trudności w zarządzaniu gospodarką magazynową. Nadmierne zapasy to problem, który branża odczuwała jeszcze przed Covid-19. Pandemia doprowadziła do dalszego ich wzrostu, bo większość kolekcji się nie sprzedała. Drugi problem to zachwianie płynności finansowej spowodowane ogólnym spadkiem popytu oraz opóźnieniami w płatnościach.

Kolejne przeszkody dostrzeżono w łańcuchach dostaw. Anulowanie zamówień, opóźnienia w dostawach i ogólna niepewność gospodarcza zwiększyły potrzebę ich kontroli i relokacji. Przedsiębiorcy wskazują również na duży wpływ pandemii na kanały sprzedaży. Większość luksusowych sklepów zamknęła się w czasie lockdownów, więc niemal wszystkie marki zdecydowały się na uruchomienie platform cyfrowych i inwestycje w digitalizację procesów sprzedażowych. Ostatni z problemów, który zidentyfikowali przedstawiciele branży to zmniejszenie popytu, głównie z powodu ograniczeń turystycznych i zmniejszonej siły nabywczej. Dodatkowo ucierpiała również oferta – niesprzedane kolekcje i odwołane tygodnie mody doprowadziły do zmian w kalendarzu produkcji.

Inwestorzy przewidują, że kondycja branży mody i dóbr luksusowych powróci do poziomów sprzed pandemii w ciągu trzech najbliższych lat

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: Hugo Boss