X

XXX lat Związku Miast i Gmin Morskich.

Po raz pierwszy w historii Związku Miast i Gmin Morskich delegaci-członkowie świętowali jubileusz w Gdańsku. Do tej pory jubileuszowe spotkania tradycyjnie odbywały się w Szczecinie, ale tym razem trzy dekady istnienia Związku świętowane były 17 listopada 2021roku w Gdańsku w urokliwej scenerii stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

– Nie ukrywam, że to dla mnie dzień pełen emocji – mówił do licznie przybyłych na jubileuszowe uroczystości delegatów i gości Andrzej Bojanowski. – Trzy dekady pracowitego istnienia takiej organizacji jak Związek Miast i Gmin Morskich to nieczęsty przypadek w historii polskich stowarzyszeń. Najlepszym dowodem są krótkie dzieje naszego protoplasty, do którego tak często się odwołujemy – Związku Gospodarczego Miast Morskich założonego przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nam się udaje. Nie zawsze panuje wśród nas idylla, ale zawsze potrafimy znaleźć konsensus – mimo czasami różnicy zdań, mimo różnic politycznych, które w tak dużym środowisku muszą występować. Byliśmy ponad tymi różnicami w imię reprezentacji wspólnego stanowiska wyrażającego dobro naszej nadmorskiej społeczności. Współuczestnictwo w tego typu organizacjach niezwykle wzbogaca, pozwala na wymianę doświadczeń i dynamizuje działania. Pozwala również na transmisję wiedzy o problemach, które w Warszawie często są niezauważane a ich znaczenie niedoceniane.

Trzy dekady istnienia Związku zapisały się wieloma konkretnymi osiągnięciami, także w minionych 15 latach wiele sukcesów stało się naszym udziałem, jednak uważam, że potrzebne są zmiany. Jestem przekonany, że nowy prezes Związku wniesie wiele dobrego w działalność ZMiGM. Cieszą się, że jest nim Alan Aleksandrowicz, osoba niezwykle profesjonalna, kompetentna, doświadczona i energiczna. Życzę jemu i nam wszystkim, bo zawsze będę się czuł członkiem Związku, żeby przystępowało do niego jak najwięcej miast i gmin, a wspólny głos miał siłę sprawczą w dużych i małych sprawach naszego regionu.

Alan Aleksandrowicz jako wiceprezydent Gdańska odpowiada w mieście za inwestycje, nieruchomości, architekturę, geodezję, inspekcje budowlane i ochronę zabytków.
Jest członkiem rad nadzorczych spółek użyteczności publicznej (Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. oraz Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.). W latach 2009-2019 kierował InvestGDA (Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Ltd.) jako jej Chief Executive Officer- Prezes Spółki.
Alan Aleksandrowicz w przeszłości pełnił również funkcję w służbie zagranicznej jako wicekonsul kierujący działem prawnym w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, USA.
Alan Aleksandrowicz pełnił także funkcje kierownika Centrum Usług Biznesowych Urzędu Miasta Gdańska, zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim oraz członka rad nadzorczych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gdańskich Usług Komunalnych Sp. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości .
Był jednym z założycieli American School of Law na Uniwersytecie Gdańskim oraz IIT Chicago-Kent College of Law.

Andrzej Bojanowski, jako ustępujący prezes Związku, stał się mimo woli główną postacią jubileuszowych uroczystości. Zabierający głos goście obok wypowiedzi nawiązujących do historii i dokonań Związku w minionych trzydziestu latach nie mogli zapomnieć o jego wieloletnim prezesie, stąd życzeniom i podziękowaniom za wieloletnią pracę na rzecz Związku nie było końca. Wśród składających życzenia był marszałek województwa pomorskiego, jeden ze współzałożycieli Związku Mieczysław Struk, który podkreślił ogromną rolę Związku w przedsięwzięciach o wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podziękowała za zaangażowanie delegatów w umacnianiu roli polityki morskiej i oraz konsekwentną działalność, dzięki której głos samorządów, gmin, miasteczek oraz miast leżących nad morzem był słyszalny i brany pod uwagę między innymi przy konstruowaniu różnych rozwiązań prawnych.

W imieniu Senatu RP i marszałka Tomasz Grodzkiego głos zabrał senator Jerzy Wcisła, który pełni też funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.

– Przez wiele lat byłem członkiem tego Związku i myślę, że dzięki tej pracy do parlamentu wszedł człowiek, który rozumie morskość Polski. Za tę wiedzę, którą nabyłem w Związku chciałby wszystkim państwu podziękować. O rosnącej roli Związku niech świadczy fakt, że w najbliższym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych po raz pierwszy w roli ekspertów wezmą udział przedstawiciele Związku Miast i Gmin Morskich. Wśród gości zabierających głos była także eurodeputowana Magdalena Adamowicz, prezes Związku Miast i Gmin Morskich w latach 1999-2007 Waldemar Jaroszewicz, były delegat Związku, dyrektor departamentu turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marta Chełkowska oraz liczni prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin będących członkami Związku oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji. Znakiem czasu była także obecność przedstawicieli świata nauki – Sylwii Mrozowskiej i prorektora Krzysztofa Bielawskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy prócz życzeń przekazali, w ramach nawiązanej między UG i ZMiGM współpracy, ufundowane stypendia dla pracowników samorządowych w ramach nowoutworzonego kierunku studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim „Lokalne struktury władzy-kształtowanie elit samorządowych”.
W podziękowaniu za wieloletni wkład w życie Związku prezes Andrzej Bojanowski uhonorowany został nagrodą resortową odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” wręczoną przez marszałka Mieczysława Struka oraz Odznaką Honorową Krzyż Związku Miast Nadwiślańskich wręczoną przez prezesa tego związku Tomasza Sowińskiego.

Z okazji Jubileuszu XXX lecia wręczone zostały także nagrody Związku Miast i Gmin Morskich „My dla Morza, Morze dla nas”.

Laureatami nagród zostali: Robert Pytlos – pełnomocnik ds. bursztynu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Łukasz Greinke – prezes ZMPG SA , prof. Krzysztof Czerwionka – Politechnika Gdańska, Artur Lijewski – prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu , dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, mgr inż. Anna Stelmaszyk -Świerczyńska – z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i Wojciech Zdanowicz – dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W części artystycznej uroczystości wystąpiła Kinga Włodarkiewicz oraz z recitalem Natalia Capelik Muiangi wraz z zespołem.

Dodajmy, że wszystkim uczestnikom jubileuszowej uroczystości wręczona została monografia ZMiGM autorstwa Romana Kolickiego – „XXX lat Związku Miast i Gmin Morskich „ My dla morza, morze dla nas”.

Jubileusz XXX – lecia Związku Miast i Gmin Morskich zakończyła uroczysta kolacja.

Alan Aleksandrowicz
wiceprezydent Gdańska
Przede wszystkim pragnę podziękować za wybór na funkcję prezesa Związku Miast i Gmin Morskich. To duża odpowiedzialność, którą odczytuje także jako wyraz zaufania jakim zostałem obdarzony – mam nadzieję, że zaufania tego nie zawiodę. Nie ukrywam, że czuję to brzemię, które spoczywa na mnie, jako sukcesorze prezesury Andrzeja Bojanowskiego. Na trwałe zapisał się w historii Związku, którym kierował 15 lat. To nie tylko znakomity profesjonalista, ale także osoba niezwykle zżyta z morzem, z gospodarką morską w jej różnych obszarach, z miastami portowymi. Nie będzie łatwo sprostać tak bogatemu dorobkowi, ale chcę kontynuować te pomysły, zadania i projekty, które Związek podejmował podczas minionych 30 lat swojej działalności i  które kontynuacji tej wymagają. Jestem przekonany, że zarówno jako Związek, ale i szarzej – w porozumieniu z organizacjami branżowymi, samorządowymi reprezentować będziemy głos wspólnot lokalnych w trudnym, ale miejmy nadzieję owocnym, dialogu z rządem, także parlamentem, czy administracją rządową. Dialogu o sprawach, które nas dotyczą – o rozwoju gospodarczym gmin nadmorskich, rozwoju całego Wybrzeża, ochronie środowiska. Wszyscy będziemy mierzyć się z celami, które Komisja Europejska wyznacza w zakresie „zielonego ładu”. Chcemy, musimy w tych sprawach mówić wspólnym głosem. Wspólnie będziemy też nie tylko promować nasze przedsięwzięcia, ale i angażować się w projekty, zarówno unijne jak i finansowane ze środków krajowych, które pozwolą nam wypracować nowe rozwiązania chociażby w obszarze zagospodarowywania i rozwoju marin czy na przykład w zakresie ochrony środowiska. Związek, wszyscy nasi członkowie – miasta i i gminy nadmorskie – angażować się powinien również w projekty sieciowe typu INTEREG, co umożliwia nam korzystanie z rozwiązań już stosowanych w innych krajach jak również dzielenie się naszymi doświadczeniami. To ważne projekty z punktu widzenia rozwoju samorządów i wspólnot lokalnych. Jestem głęboko przekonany, że zaangażowanie delegatów, które było siłą napędową Związku przez minione 30 lat również w nadchodzących dekadach stanowić będzie gwarancję działalności na miarę wyzwań, które nieść będzie nam nadchodząca rzeczywistość.

TEKST: Związek Miast i Gmin Morskich ZDJĘCIA: Związek Miast i Gmin Morskich