G

Grudzień jest dobrym miesiącem do podsumowania całorocznych działań. Mijający właśnie rok w samorządzie gniewskim był niezwykle intensywny, w szczególności ze względu na szereg prowadzonych inwestycji, które udało się z powodzeniem zakończyć. Wiele zadań zostało też rozpoczętych, niektóre wyznaczono do realizacji w dalszej perspektywie. Wytężona praca na rzecz wspólnego dobra przyniosła zamierzone efekty w postaci poprawy jakości życia, nie tylko samych mieszkańców, ale i odwiedzających gminę gości.

– Każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pracujemy na rzecz mieszkańców gminy Gniew po to, by żyło nam się lepiej. Główny cel, jaki sobie postawiliśmy zarówno na ten rok, jak i na całą naszą kadencją, to pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na realizację inwestycji. Dzięki ogromnemu nakładowi pracy w pozyskiwane środki z różnych programów rządowych i unijnych, trwa zintensyfikowany rozwój inwestycyjny, zarówno w samym mieście, jak i na terenach wiejskich. Dzięki wspólnej pracy i aktywności wielu osób możliwe jest działanie na wielu płaszczyznach – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Maciej Czarnecki.

Milionowe inwestycje wodociągowe i kanalizacje

W 2021 roku gniewski samorząd zrealizował kilka ważnych inwestycji budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. To priorytetowe zadania dla włodarzy Gminy Gniew, dzięki którym w kolejnych częściach gminy mieszkańcy mają dostęp do bieżącej wody. Na realizację zakończonych już i zaplanowanych inwestycji, gniewski samorząd pozyskał środki zewnętrzne z różnych programów i projektów, które opiewają na kwotę ponad 9 milionów złotych. Jednym z największych w historii gminy i największe w kadencji obecnej władzy jest dofinansowanie w wysokości prawie 4 800 000 złotych, otrzymane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Modernizacje i przebudowy dróg

Inwestycje w infrastrukturę drogową są najbardziej oczekiwanymi przez mieszkańców. Dlatego też Gmina Gniew podejmuje inicjatywy, mające na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa. Na większe zadania związane z modernizacją i przebudową dróg wiejskich i miejskich gniewski samorząd pozyskał ponad 4 miliony złotych dofinansowań. Oprócz dużych inwestycji w gminie Gniew realizowanych jest też szereg mniejszych projektów drogowych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, które służą poprawie jakości życia na terenach wiejskich. W mieście prowadzony jest też trzeci etap trwającego procesu rewitalizacji miasta, obejmujący zdegradowaną przestrzeń Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie. Inwestycja zrealizowana ma być do końca września 2022 roku.

Zintensyfikowany rozwój budownictwa mieszkaniowego

Gospodarczy rozwój Gminy Gniew widoczny jest poprzez inwestycje budowy nowych mieszkań. Gminna spółka Inwest-Kom skutecznie kontynuuje projekt rozbudowy osiedla Tarasy Wierzycy na obrzeżach miasta. W tym roku zakończyła budowę nowego bloku, rozpoczynając już realizację kolejnego budynku mieszkalnego. Samorząd Gminy Gniew przystąpił także do inicjatywy utworzenia spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Pomorze”, powstałej w celu budowy nowych mieszkań. Na realizację inwestycji mieszkaniowych Gmina Gniew otrzyma 3 000 000 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W gminie Gniew trwają także prace koncepcyjne związane z realizacją największego projektu mieszkaniowego w gminie Gniew, w ramach którego planowana jest budowa dużego, nowoczesnego osiedla w mieście, z podziemnymi garażami, miejscami parkingowymi i przestrzenią handlowo-usługową.

TEKST: Paulina Raińska ZDJĘCIA: UMiG Gniew