G

Gmina Cedry Wielkie została laureatem w ogólnopolskim konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”, który skierowany był do samorządów gminnych, mogących wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.

W Warszawie odbyła się gala, podczas której nagrodę odebrał wójt Janusz Goliński. Nasza gmina została doceniona w kategorii gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Organizatorem konkursu byli: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalny Konserwator Zabytków, przy udziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Jury konkursu doceniło nasz samorząd za szeroko zakrojone działania konserwatorskie, organizacyjne i promocyjne na rzecz dziedzictwa kulturowego Żuław, ale również za budowanie, odkrywanie i uwypuklanie w oparciu o dziedzictwo kulturowe unikalnej tożsamości lokalnej, które może stanowić wzór dla innych samorządów lokalnych.

– Chcemy i musimy dbać o nasze dziedzictwo kulturowe. Zabytki to nasza przeszłość, nasza tożsamość i spuścizna po ludziach, którzy niegdyś zamieszkiwali te ziemie. Czas nie był łaskawy dla żuławskich zabytków. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby ocalić to, co pozostało. Wiadomo, że koszt finansowy będzie duży, ale musimy szukać rozwiązań, które pomogą nam zrealizować ten cel – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że kilka lat temu zakończono realizację dużego projektu, dzięki któremu uratowano wiele cennych zabytków znajdujących się na Żuławach. Jego liderem była właśnie gmina Cedry Wielkie. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej wyremontowano cztery kościoły w: Cedrach Wielkich, Trutnowach, Giemlicach i Kiezmarku oraz dom podcieniowy w Miłocinie. W programie uczestniczyła także gmina Nowy Dwór Gdański oraz gmina Nowy Staw, gdzie także remontowano żuławskie zabytki.

AUTOR: UG Cedry Wielkie