P

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w 2021 roku 90 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W porównaniu do poprzedniego roku stanowi to prawie 100 procentowy wzrost liczby nowych projektów.

Łączne zadeklarowane nakłady inwestycyjne przekroczyły 2,96 mld zł. Inwestycje przyczynią się do powstania 633 nowych miejsc pracy, a ponad 8,8 tys. stanowisk zostanie utrzymanych. Ubiegłoroczne wyniki Spółki plasują ją na drugim miejscu wśród Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce pod względem wydanych decyzji o wsparciu.

– Jeśli porównamy wynik do tego sprzed pandemii, czyli do 2019 roku, to widzimy wzrost o 120% liczby wydanych decyzji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz o 102% w całej Polskiej Strefie Inwestycji. To świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju, sile polskich przedsiębiorców oraz celowości nowej ustawy, która niewątpliwie spełnia swoje zadanie . To co wyróżnia naszą Spółkę wśród pozostałych spółek strefowych to struktura wydanych decyzji. Zdecydowaną większość decyzji wydaliśmy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i co najważniejsze z polskim rodzinnym kapitałem. – powiedział Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2021 rokiem sektora MŚP

Ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje coraz chętniej korzystają polskie firmy z sektora MŚP. Wśród wydanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną decyzji o wsparciu w 2021 roku, aż 85% trafiło do firm z polskim kapitałem, z czego 76% do małych i średnich przedsiębiorstw.

– Niewątpliwie zmienia się postrzeganie Stref, jako wsparcia niedostępnego dla sektora MŚP. W ubiegłym roku w całym kraju pomoc Polskiej Strefy Inwestycji otrzymało aż 427 projektów inwestycyjnych. Wpływ na to w dużej mierze ma także dostępność wsparcia na terenie całego kraju – podkreśla Przemysław Sztandera.

Od momentu powstania Polskiej Strefy Inwestycji, czyli gdy Polska stała się jednolitym obszarem inwestycyjnym, zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. Do największych zmian ustawy zalicza się większą dostępność dla firm z sektora MŚP, dostępność do ulgi bez konieczności przenoszenia przedsiębiorstwa do poszczególnych Stref i inwestowania z dala od swojego obszaru działania. Ponadto prostsze, bardziej dostępne i elastyczne wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także nacisk na dobrze płatne, rozwojowe i stabilne miejsca pracy.

PSSE wykorzystuje potencjał robotyzacji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizując działania mające na celu wsparcie edukacji branżowej realizuje autorski projekt Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Funkcjonujący w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym ośrodek stanowi edukacyjne wsparcie dla przemysłu 4.0.

– Mamy już jedno Centrum w Gdańsku, w tym roku planujemy otwarcie dwóch następnych – we Włocławku i Grudziądzu. Widzimy duże zainteresowanie zajęciami nie tylko wśród szkół, ale także przedsiębiorców, którzy chcą razem z nami tworzyć to miejsce – mówi Przemysław Sztandera.

W Centrum Programowania Robotów Przemysłowych organizowane są praktyczne zajęcia z obsługi robotów przemysłowych oraz innych nowoczesnych technologii obecnych w wielu branżach. Oferta Centrum skierowana jest nie tylko do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i nauczycieli. Z Centrum mogą skorzystać także firmy, które są zainteresowane podniesieniem kompetencji swoich pracowników.

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku PSSE

OZE szansą na wzrost nowych projektów inwestycyjnych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako jedna z 14 Spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji ma przed sobą nowy cel – dostępność do zielonej energii. Inwestorzy, szczególnie zagraniczni, poszukujący odpowiedniej lokalizacji na nowe inwestycje, kierują się nie tylko terenem z dostępną infrastrukturą drogową i mediami, ale także dostępnością do odnawialnych źródeł energii.

– To najwyższy czas, aby pójść krok dalej i zainwestować w odnawialne źródła energii. Wspólnie z podmiotami specjalizującymi się w tej dziecinie oraz samorządami lokalnymi, rozpoczęliśmy już prace nad przygotowaniem modelu, który zapewni energię potrzebną do rozwoju przedsiębiorców. Pozwoli to stawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed naszą gospodarką, czyli zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, a także zwiększyć konkurencyjność naszego kraju.

Nowy Rok przyniósł zmiany dla przedsiębiorców

Od roku 2022 w życie weszły nowelizacje przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji. Wynikają one zarówno z Polskiego Ładu, jak i rozporządzeń Rady Ministrów dot. PSI. Skorzystają na tym w dużej mierze duże i średnie firmy, które planują reinwestycje. Przede wszystkim zmieniła się mapa pomocy regionalnej. W województwie pomorskim pomoc została obniżona o 5 punktów procentowych, natomiast dla przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego, pomoc w formie zwolnienia z podatku dochodowego wzrosła o 5 p.p.

Oprócz nowej mapy pomocy regionalnej, uległy zmianie także kryteria jakościowe, które musi spełnić inwestor. Katalog tych kryteriów rozszerzył się, między innymi o warunki związane z robotyzacją i automatyzacją, odnawialnymi źródłami energii, czy tworzeniem przedszkoli przyzakładowych.