W

W ostatnich tygodniach Polski Ład był w przestrzeni publicznej odmieniany przez wszystkie przypadki. Trudność tkwi w tym, że w przeważającej liczbie odmiana ta dotyczyła jego negatywnych aspektów. W przestrzeni tworzącego niezliczone komplikacje prawno-podatkowe poligonu doświadczalnego jakim jest ta reforma, szczególną frustrację mogą odczuwać przedsiębiorcy budujący sektor MŚP, w tym ich działy kadrowo-płacowe zmuszone do działań ad hoc.

Dla ich potrzeb Pracodawcy Pomorza przygotowali dwa spotkania, w Sopocie oraz Wejherowie, z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem, radcą prawnym i doradcą podatkowym Pawłem Chrupkiem z wydziału interwencyjno-procesowego Biura Rzecznika oraz Agnieszką Majewską, Pełnomocniczką oddziału terenowego Rzecznika w Gdańsku. Spotkania te miały pomóc rozszyfrować zagadki Polskiego Ładu, wyjaśnić narosłe nieścisłości, a przy tym ułatwić zrozumienie, z jakim poziomem sprawczości i skuteczności, tzw. statystyczny polski przedsiębiorca, powinien wiązać funkcję Rzecznika MŚP.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

Spotkania miały miejsce dzień po dniu – 3 lutego w sopockim Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz 4 lutego w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie, szerzej znanemu jako Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Oba wydarzenia otworzył Tomasz Limon, Prezes Pracodawców Pomorza, organizacji przynależącej do utworzonej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców. Podczas piątkowego spotkania do uczestników zwróciła się ponadto Gabriela Lisius, starosta wejherowska.

Rzecznik Adam Abramowicz rozpoczął od aspektów, które w efekcie wdrażanej reformy podatkowej powinny pozostać niezmienne, a takim elelementem, w jego opinii, jest przekładający się na szybki rozwój ekonomiczny podatek liniowy. Jak podkreślił, Polski Ład nie może być wprawdzany kosztem polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym: – Nasz główny postulat dotyczył zbyt wczesnego wprowadzenia, co najmniej o rok, reformy – poinformował Abramowicz. Bieżące dane wskazują, że podatkiem liniowym rozlicza się blisko 700 tys. firm.

Prezes Pracodawców Pomorza Tomasz Limon

Adam Abramowicz zaprezentował skróconą listę ostatnich kluczowych propozycji wystosowanych przez Biuro Rzecznika i adresowych do rządu:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – składka zdrowotna 9% od dochodów, która nie jest płacona od dochodów powyżej około 160 tys. zł rocznie;
  • Podatek liniowy – stała składka rozliczana od podatku stanowiąca, równowartość 9% od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2022 roku 533 zł);
  • Podatek od przychodów ewidencjonowanych – stała składka zdrowotna odliczana od podatku, stanowiąca równowartość 9% od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2022 roku 533 zł);
  • Minimalny podatek CIT – wyłączenie z płacenia podatku wszystkie firmy sektora MŚP (do 50 mln Euro obrotu rocznie);
  • Vacatio legis – 1 stycznia 2023.

 

Następnie z merytorycznie wyczerpującym wystąpieniem zaprezentował się radca prawny i doradca podatkowy Paweł Chrupek, poruszając zagadnienie CIT-u Estońskiego. Jak wiemy, to obowiązująca od 2021 roku w Polsce nowa forma opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw i innych osób prawnych. CIT Estoński jest tą propozycją składową Polskiego Ładu, która ma, w założeniu Ministerstwa Finansów, zaskarbić sobie największe zaufanie pośród przedsiębiorców. Wraz z 2022 rokiem nie ma już konieczności płacenia podatku od różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym – pod warunkiem, że zostanie w tym systemie przynajmniej przez 4 lata. Nie płaci się też podatku, tak długo, jak nie wypłaci się zysku w w formie dywidendy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą aktywnie działającego oddziału terenowego Rzecznika MŚP w Gdańsku. Pomoc prawna jest bezpłatna, jeśli działalność gospodarcza dotyczy mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a zgłoszona sprawa dotyczy postępowania przed organem administracji publicznej:

Terenowe Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Żabi Kruk 16 lok.04
80-822 Gdańsk
tel.: +58 350 21 70
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl
Pełnomocnik Rzecznika: Agnieszka Majewska