W

Wejherowo i malownicze okolice coraz częściej stają się miejscem pierwszego wyboru dla prowadzonych działalność gospodarczą. Nic dziwnego, bo Gmina Wejherowo oferuje atrakcyjne zachęty w zakresie podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji, podobnie, jak miasto, które do dyspozycji przedsiębiorczych oddaje szereg instytucji oraz podmiotów wspierających codzienną obsługę i pracę biznesów. Ręka w rękę z Regionalną Izbą Przedsiębiorców NORDA, która jak podkreśla jej Prezes Marek Kwiatkowski w tej chwili koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw odczuwających Polski Ład, jako trzęsienie ziemi.

Wejherowo rozkwita pod względem przedsiębiorczości. Z czego Pana zdaniem wynika tak wyraźny rozwój?

Uważam, że należy rozpatrywać łącznie Miasto Wejherowo oraz Gminę Wejherowo, gdyż dobrze się uzupełniają w ofercie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Więcej terenów dla rozwoju biznesu znajduje się na terenie Gminy, ale nowe inwestycje drogowe na obszarze administracyjnie podległym Miastu już wkrótce pozwolą również tu na uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych. Gmina Wejherowo oferuje atrakcyjne zachęty w zakresie podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji. W mieście natomiast mamy szereg instytucji oraz podmiotów wspierających codzienną obsługę i pracę przedsiębiorców.

W którym z sektorów gospodarki działalności jest najwięcej?

Wśród dominujących rodzajów działalności mamy szereg firm o różnej skali i różnej specjalności w szeroko rozumianym sektorze „Budownictwo” zarówno przemysłowym, infrastrukturalnym jak i mieszkaniowym. Mam na myśli firmy oferujące różnorodne usługi i produkty, takie jak projektowanie, wykonawstwo, nadzór, wykończenie i wyposażenie. Historyczne lokalizacje zarzuconej budowy atomówki w Żarnowcu oraz nadal działającej fabryki mebli w Gościcinie przyczyniły się do licznej obecności firm z branży elektro-energetycznej oraz meblarskiej. Przedsiębiorcy z branży produkcji okien i drzwi należący do ekstraklasy w skali Polski i Europy jak PORTA i WIKĘD to jedni z największych pracodawców w okolicy Wejherowa. Firma GRAAL posiadająca siedzibę Zarządu oraz centrum operacyjne w Wejherowie jest największym w Polsce podmiotem z branży przetwórstwa i dystrybucji ryb – choć dzisiaj już nie tylko ryb.

Lista dużych firm, które właśnie tu mają siedzibę pozwala założyć pewien trend związany z lokalizacją. Czy się mylę?

Decyzje firm wspiera demografia oraz systematyczna poprawa infrastruktury drogowej. Jedną z gmin najszybciej zwiększającą liczbę mieszkańców na Pomorzu jest Gmina Wejherowo. Za 2-3 lata osiągnie liczbę 30 tysięcy mieszkańców. Znaczną część wzrostu liczby mieszkańców stanowią młodzi ludzie- potencjalni pracownicy lokalnych firm i konsumenci- w tym usług lokalnych firm działających na terenie miasta i gminy. Miasto Wejherowo zapewnia z kolei wiele atrakcji m.in. kulturalnych i rekreacyjnych na spędzanie czasu wolnego przez pracowników a ich wysoki poziom wywołuje pozytywną zazdrość także wśród gości spoza naszego terenu. Podkreślić należy też zachęcający do lokowania firm wpływ lokalnego szkolnictwa: od wielokierunkowego zawodowego do wyższego włącznie. Trasa Kaszubska przyśpieszy rozwój południowej części Gminy Wejherowo a planowana obecnie budowa ze środków centralnych droga „domykająca” objazd centrum Wejherowa na linii północ-południe od strony zachodniej, stworzy także szanse na pozostałym terenie.

Wobec tego, jak ocenia Pan dynamikę biznesowego rozwoju Wejherowa?

Obecna sytuacja nakazuje dużą ostrożność w formowaniu prognoz. Trudno prognozować biznes przy tak dużej amplitudzie zmian. Wprowadzenie Polskiego Ładu może być groźne dla mniejszych firm nieposiadających silnej marki i wykazujących niski poziom marż. Wzrost kosztów pracy, wzrost quasi podatku w postaci składki zdrowotnej, obecne i trudne do przewidzenia w przyszłości koszty nośników energii oraz inflacja to bardzo niebezpieczna mieszanka. Przedsiębiorcy zderzają się z bardzo znacznym wzrostem kosztów swojej działalności i pytanie brzmi czy będą w stanie przenieść je w całości do cen i na klientów oraz czy klienci nie zareagują spadkiem popytu. Branża budowlana szeroko reprezentowana w Wejherowie i okolicach dzisiaj nadal przeżywa „Eldorado” ale dalszy wzrost stóp procentowych może „schłodzić” branżę, a jest ona kołem zamachowym całej gospodarki w naszym regionie i szerzej w Polsce. Reasumując jest całkiem dobrze, jednak za rogiem czają się zagrożenia. Każda z firm musi na nowo dokonać analizy SWOT i często skorygować strategię, która obowiązywała do tej pory.

W czym przedsiębiorczych wspiera NORDA i z jakich propozycji można skorzystać w bieżącym roku?

Izba NORDA skupia się na ułatwieniu przejścia przez przedsiębiorców obecnego okresu, który śmiało można nazwać trzęsieniem Ziemi. Głęboki zakres i niejasne prawo związane z Polskim Ładem, skrajnie wysokie koszty gazu i energii elektrycznej, różnorodne problemy i ograniczenia związane z pandemią wzmocniły na przykład częstotliwość profesjonalnych i zindywidualizowanych szkoleń z zakresu podatków. Doradzamy w zakresie rynku energii elektrycznej i gazu a dla zainteresowanych przedsiębiorców uzgodniliśmy jednolitą, istotnie niższą niż obecna, cenę energii elektrycznej na 2022 rok. Kontynuujemy reprezentowanie interesów i pomysłów przedsiębiorców podczas spotkań z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami z poziomu województwa jak np. PROT. Głos NORDY i jej członków widoczny jest w pracach Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców do którego należymy od jego powstania. Aktywnie uczestniczymy w działalności Powiatowej Rady Przedsiębiorczości oraz mamy przedstawiciela w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości. Pozwala nam to na dialog z władzami samorządowymi o potrzebach, koniecznych inwestycjach i strategii wspierającej przedsiębiorców i Region. Nie zaniedbujemy tworzenia możliwości wzajemnego poznawania się członków Izby. W bieżącym roku obchodzić będziemy jubileusz 25-lecia powstania Izby NORDA i będzie to dobry moment na podsumowanie tego co osiągnęliśmy, ale przede wszystkim na rozważenie dodatkowych form wspierania rozwoju lokalnych przedsiębiorców.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIE: Rafał Laskowski