S

Starosta Pucki, Jarosław Białk zwołał na 3 lutego br. konferencję prasową w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Tematem spotkania były nowe inwestycje na terenie kompleksu przy PCKZiU w Pucku.

3 stycznia 2022 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku odbyła się konferencja prasowa zwołana przez Starostę Puckiego Jarosława Białka, w której uczestniczyli również Dyrektor PCKZiU w Pucku Kazimierz Czernicki, Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego Adam Zażembłowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku Iwona Domachowska.

Podczas wywiadu dla mediów pan Starosta przekazał informację o planowanych inwestycjach rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej przy PCKZiU.

– Od wielu lat, Zarząd i Rada Powiatu Puckiego inwestują w edukację ponadpodstawową i ponadgimnazjalną na terenie powiatu. Obiekt, w którym się obecnie znajdujemy, został kompletnie odnowiony. Jeszcze do niedawna uczyło się w nim ponad czterystu uczniów, a dzisiaj, na skutek inwestycji, jest ich już ponad tysiąc i zaczynamy szukać miejsca żeby pomieścić kolejnych. Rada Powiatu i Zarząd myślą o dalszym rozwoju edukacji i w związku z tym o kolejnych inwestycjach. Pomysłem, który chcielibyśmy zrealizować dla naszych uczniów, na terenie kompleksu szkół zawodowych w Pucku, jest budowa basenu. I nie myślimy tu o wielkim aquaparku, bo takie są we Władysławowie i Redzie. Nasz basen ma być przede wszystkim miejscem edukacyjnym. – powiedział Starosta Pucki – Analizując potrzeby powiatu pod względem ilości obiektów rekreacyjno-sportowych, doszliśmy do wniosku, że zamiast budować kolejną salę gimnastyczną lepiej zbudować salę z wodą, czyli basen.

Idealnym miejscem na lokalizację basenu jest teren znajdujący się przy PCKZiU. Basen byłby obiektem niewielkim, 4 lub 6 torów 25-metrowych z wymaganym zapleczem dostosowanym do prowadzenia zajęć sportowych w wodzie. Starosta, Dyrektor szkoły Kazimierz Czernicki, a także Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku Iwona Domachowska jednogłośnie stwierdzili, że pomoże on rozwinąć umiejętności sportowe młodzieży, a ponadto spełniałby też drugą funkcję.

– Cały czas w Powiecie Puckim mówimy o rozwoju żeglarstwa. I okazuje się, że to żeglarstwo nie jest domeną naszej młodzieży. Paradoksalnie, z kursów żeglarskich organizowanych u nas, korzysta więcej osób spoza terenu powiatu, a nawet województwa, niż naszej młodzieży – mówi Jarosław Białk. – Doszliśmy do wniosku, że obiekt przyczyni się do zwiększenia obycia z wodą naszej młodzieży. Gdyby taki basen powstał – dodaje pan Starosta – to będziemy w stanie zagwarantować naszym uczniom jedne zajęcia w tygodniu lub co drugi tydzień. I to by było już zupełnie inne podejście do rozwoju młodzieży, i do atrakcyjności naszych szkół.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Powiatu Adam Zażembłowski opowiedział także o efektach poprzednich powiatowych inwestycji i pochwalił decyzję Rady i Zarządu Powiatu za ich uzupełnienie poprzez realizację tak istotnego dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

– Przez ostatnie trzy lata, w ramach dwóch dużych programów, zmodernizowano wszystkie nasze obiekty na kwotę ponad 30 ml zł – powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego. – Na ostatniej sesji Rada przeznaczyła 73 tys zł na kolejny projekt, a mianowicie na koncepcję budowy basenu. Za tym, mamy nadzieję, pójdą dalsze kroki.

W ostatniej części spotkania wypowiedział się Dyrektor PCKZiU w Pucku Kazimierz Czernicki.

– Bardzo się cieszę i dziękuję za taki pomysł. Miejsce jest, a pomysł bardzo dobry – powiedział Dyrektor PCKZiU. – Jeśli chodzi o uczniów naszej szkoły to, w ostatnich 5 latach, podwoiła się ich liczba, więc wzbogacamy bardzo ofertę edukacyjną. Pomysł budowy basenu tym bardziej cieszy, że jest jeszcze wola żebyśmy wraz z nim wybudowali łącznik między warsztatami a szkołą. Łącznik oraz nowe pracownie dydaktyczne będą stanowiły całość– dodaje pan Dyrektor. – Będzie to bardzo ładny kompleks. I do tego jeszcze basen, z którego będzie mogła korzystać młodzież powiatu oraz mieszkańcy Pucka.

Koncepcja nowego obiektu o przeznaczeniu sportowo-edukacyjnym ma być znana, jak zapewniają osoby zaangażowane w projekt, jeszcze w 2022 roku. Szacuje się, że, po dopełnieniu wszelkich formalności, przygotowaniu dokumentacji i rozstrzygnięciu przetargów, budowa basenu potrwa ok. 2 lat.

TEKST: Katarzyna Laskowska ZDJĘCIA: Rafał Laskowski