Z

Zarząd Powiatu Tczewskiego złożył 3 wnioski do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z wytycznymi można zgłosić inwestycje w 3 kategoriach: do 5 milionów złotych, 30 milionów oraz 65 milionów złotych.

W ramach pierwszej kategorii Powiat Tczewski zgłosił zadanie pn. Przebudowa/remont 6 przepustów w miejscowościach: Kierwałd, Polskie Gronowo, Radostowo, Subkowy, Swarożyn oraz Wielkie Walichnowy. Wskazane przepusty z, z uwagi na ich ciągłą eksploatację wymagają kompletnej naprawy.

Prace remontowo-budowlane zostaną przeprowadzone przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą na właściwe dopasowanie konstrukcji wzmacniających zapewniających trwałość wzmocnienia oraz pozwolą zminimalizować ograniczenia ciągłości ruchu podczas robót budowlanych – informuje Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn.

Powiat Tczewski planuje również zgłosić do dofinansowania budowę nowego budynku dla potrzeb Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie, którą Zarząd Powiatu wypracował wspólnie z dyrekcją wspomnianych placówek. Koszt nowego obiektu szacowany jest na 29.2 mln złotych. Nowy budynek otrzyma również nową nazwę – Powiatowe Centrum Psychiatrii i Usług Społecznych.

Obecnie te trzy placówki funkcjonują wspólnie w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie, którego funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Nowa siedziba znacznie poprawiłaby warunki pracy oraz standard obsługi mieszkańców naszego Powiatu. – komentuje Starosta.

Ostatnim wnioskiem na kwotę 61,75 mln złotych jest dokończenie etapu IIA oraz realizacja etapu IIB przebudowy Mostu Tczewskiego w tym: dokończenie demontażu pozostałości przęsła nurtowego i filara nurtowego, wykonanie nowego filara nurtowego, wykonanie i montaż dwóch nowych przęseł nurtowych, wykonanie okładzin kamiennych na przyczółku mostowym i filarze nurtowym oraz zagospodarowanie terenu.

Z uwagi na groźbę zawalenia obiektu, w roku 2011 r. Most Tczewski został zamknięty dla ruchu pieszego i kołowego. Dotychczas udało się skutecznie odbudować 4 zabytkowe wieże i 2 filary oraz środkową neogotycką część obiektu (etap I). Nasz wniosek dotyczy dokończenia przerwanego przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków w 2019 etapu IIa i zrealizowanie etapu IIb. Jest to również odpowiedź na prośby społeczników, którzy tak samo jak nasz samorząd pragnie odbudowy tego cennego zabytku. – mówi Starosta.– Ponadto, niedokończona rozbiórka przęseł ESTB (przęsła nurtowe) i nie podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, skutkować może katastrofą budowlaną, w wyniku której może dojść do zniszczenia sąsiedniego mostu kolejowego oraz spowodować zamknięcie szlaku wodnego na Wiśle.

Nie są to jedyne plany na ten rok. Zarząd Powiatu Tczewskiego co roku zapewnia środki na budowę nowych chodników, bo dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo pieszych w mniejszych miejscowościach. W tym roku planowana jest budowa prawie pięciu kilometrów nowych chodników wzdłuż części powiatowych dróg lokalnych jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się pieszych, m.in. idących do/z szkół, przystanków autobusowych i dworców kolejowych, ośrodków zdrowia, stacji kolejowych, prywatnych posesji, zakładów pracy itp. Ruch pieszy jest niezwykle zróżnicowany – uczestniczą w nim dorośli, dzieci, ale również osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Okres jesienno-zimowy stanowi dodatkowe zagrożenie, kiedy szybko zapada zmrok a ulica nie jest oświetlona ani oznakowana jako wzmożony ruch pieszych, co bezpośrednio podnosi poziom zagrożenia dla uczestników ruchu pieszego.

Wsłuchujemy się w prośby mieszkańców, którzy od wielu lat składają wnioski o budowę chodników w swoich miejscowościach. Po przeprowadzeniu prac budowlanych piesi będą mogli poruszać się po szerokich i estetycznych chodnikach. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Powiatu Tczewskiego, którzy z dużą troską i zaangażowaniem zgłaszają do nas pomysły i uwagi dotyczące przyszłych inwestycji. Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy i konsultacje, zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb. Nasze priorytety staramy się określać w sposób rzetelny i sprawiedliwy, z uwzględnieniem potrzeb każdej gminy.– dodaje Starosta.

AUTOR: Starostwo powiatowe w Tczewie