S

Sunparadise jest fabryką stolarki aluminiowej w Malborku, która wprowadza ekologiczne rozwiązania w funkcjonowaniu firmy. Adam Odrowski, dyrektor fabryki, opowiada m.in.: o powodach instalowania paneli fotowoltaicznych.

Jakie były powody rozpoczęcia wprowadzania ekologicznych rozwiązań do Państwa fabryki stolarki aluminiowej?

W dobie globalnego ocieplenia i wszystkich skutków, jakie to za sobą niesie, ważne dla nas jest to, aby firma była odpowiedzialna we własnym postępowaniu i wdrażała wszystkie możliwe rozwiązania, które mają na celu minimalizowanie poziomu degradacji środowiska. Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w firmie to jedna z głównych części Społecznej Odpowiedzialności Biznesu(CSR) razem z takimi aspektami jak inwestowanie w zasoby ludzkie i relacje z otoczeniem, czyli wspieranie lokalnej społeczności w różnych tego typu inicjatywach. Wszystko to przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa,  kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. My oraz nasi klienci czy dostawcy rozumiemy, jak ważne jest dbanie o środowisko. To powoduje, że polityka równomiernego rozwoju jest obecnie istotna na każdym poziomie.

Co jest dla Państwa ważne w tym zakresie?

Takie aspekty jak: zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług. Naszym zdaniem odpowiednio wdrożona polityka proekologiczna obecnie staje się swego rodzaju walutą w Europie. Ona będzie decydować,  które firmy będą się rozwijać razem z rozwojem własnych strategii środowiskowych dla lepszego życia ludzi teraz i w przyszłości.

Adam Odrowski

Zdecydowaliście się jako firma Sunparadise na korzystanie z instalacji fotowoltaicznych. Ile obecnie zamontowano paneli u Państwa i jaką mogą wygenerować moc?

Instalacja obecnie pracująca generuje moc – 49,7 kWp, a na całość składa się 140 paneli, o mocy 355W każdy.

W jakim stopniu wygenerowany w ten sposób prąd zaspokaja potrzeby firmy?

Obecnie w okresie letnim wyprodukowany prąd pokrywa 60% zapotrzebowania.

Czy w najbliższym czasie planowane są instalacje kolejnych paneli fotowoltaicznych

Jesteśmy na etapie montażu drugiej osobnej instalacji – również o mocy 49,7 kWp. Na nią składa się 92 paneli o mocy 540W każdy. Instalacja będzie pracować już w nowej formie rozliczeniowej.

Jakie zauważają Państwo korzyści ze stosowania energooszczędnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii, jakim są np. panele fotowoltaiczne?

Czynnikiem przyspieszającym zieloną transformację są rosnące koszty produkcji energii z paliw kopalnych oraz tańsza alternatywa w postaci energii ze źródeł odnawialnych takich jak wiatr lub słońce. W naszym przypadku są to panele fotowoltaiczne, które w pewnym stopniu obniżyły koszty za energię i to jest ogromna korzyść. Dodatkowo wprowadziliśmy szereg dodatkowych rozwiązań oszczędnościowych. Zdecydowaliśmy się na zainstalowanie czujników ruchu, czy wymianę całego oświetlenia na led’y. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, w tym przypadku zostały też zastosowane rozwiązania mające na celu oszczędności w zużyciu bez szkody dla funkcjonowania firmy. Mamy zamiar oczywiście pracować dalej nad nowymi rozwiązaniami, co jest dla nas istotne.

Jakie rozwiązania w myśl zrównoważonego rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii planują Państwo wdrażać w przyszłości?

Oczywiście zamierzamy zwiększyć liczbę paneli fotowoltaicznych, na tę chwilę dwukrotnie. To jest nasz najbliższy cel. Natomiast mocno obserwujemy sytuację z magazynami energii. Choć to jest w naszym przypadku raczej melodia przyszłości. Na razie czekamy na jakieś solidne rozwiązania w tej kwestii od strony technicznej. Mamy nadzieję, że takowe się pojawią i będą stanowiły bardzo ważny aspekt w wielu jednostkach produkcyjnych.

 

Rozmawiał Przemysław Schenk