W

W Cedrach Wielkich zorganizowano 10-dniowy obóz dla 30 dzieci z objętej wojną Ukrainą. Na Żuławy przyjechali mali mieszkańcy miasta Owrucz w obwodzie żytomierskim.

Przyjazd dzieci z Ukrainy nie jest przypadkowy. Można powiedzieć, że jest to pierwsze wspólne działanie polskiego i ukraińskiego samorządu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wójt Janusz Goliński podpisał porozumienie dotyczące współpracy między miastem Owrucz, a gminą Cedry Wielkie.

– Bardzo się cieszę, że w tak trudnych czasach mogliśmy ukraińskim dzieciom, przynajmniej na chwilę, dać możliwość wytchnienia od traumatycznych wydarzeń w Ukrainie. Wierzę, że czas spędzony w Polsce będzie radosny, a przyjazd na Żuławy niezapomniany. Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim, w tym sponsorom, którzy pomogli nam w przygotowaniu tego obozu – dziękuje Janusz Goliński.

Atrakcyjny pobyt

Do Cedrów Wielkich przyjechały dzieci w wieku 6-13 lat. Stacjonowały w cedrowskiej podstawówce. Program 10-dniowego pobytu był bogaty i niezwykle atrakcyjny. Nie brakowało zajęć stacjonarnych w hali i na marinie oraz wycieczek w ciekawe miejsca Trójmiasta.

Gmina Cedry Wielkie pierwszy raz zorganizowały obóz dla dzieci i młodzieży z zagranicy. W przygotowaniu przedsięwzięcia pomogli sponsorzy, osoby prywatne, a nawet pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich.

Ciasto od serca

– Pracownice GOPS, z własnej inicjatywy, upiekły ciasto, które potem sprzedawały w urzędzie, a dochód z akcji został przekazany na obóz. To nie wszystko, ponieważ Panie upiekły również słodkie wypieki na piknik, podczas którego witaliśmy ukraińskich gości – dodaje Janusz Goliński.

Obóz to pierwsze przedsięwzięcie, które jest realizowane w ramach partnerskiego porozumienia między miastem Owrucz a gminą Cedry Wielkie. Przypomnijmy, że wcześniej Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich przekazała kolegom z ukraińskiego miasta sprzęt i samochód gaśniczy. Natomiast do Jaworowa przekazane zostały m.in. agregaty prądotwórcze.