E

Elbląski Park Technologiczny jest istotnym elementem gospodarczego krajobrazu Elbląga i regionu. Działa jako katalizator innowacji, wspierając rozwój przedsiębiorczości oraz promując nowoczesne technologie.

Elbląg to miasto z tradycją i przyszłością. Inwestuje w nowoczesne rozwiązania oraz technologie. Jest miejscem z dobrym klimatem dla biznesu i dużym potencjałem do wykorzystania. To właśnie w północnej części miasta, na obszarze Modrzewiny, będącej jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Polsce, znajduje się Elbląski Park Technologiczny.

Centrum dla rozwoju

Elbląski Park Technologiczny jest ważnym miejscem dla rozwoju startupów oraz młodych przedsiębiorców. Wspiera innowacyjne pomysły poprzez program inkubacji przedsiębiorstw, który obejmuje eksperckie usługi doradcze i mentoring m.in. w dziedzinach prawa, doradztwa podatkowego, ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego, czy opracowywania modeli biznesowych. Dostęp do wyspecjalizowanych podmiotów na każdym etapie rozwoju młodej firmy stanowi istotny czynnik w drodze do sukcesu i rozwoju rynkowego. Park jest miejscem spotkań dla przedsiębiorców oraz inwestorów, co zwiększa szanse na pozyskanie finansowania dla startupu.

Zadania Elbląskiego Parku Technologicznego

Do zadań EPT należy obsługa inwestorów. Biuro Obsługi Przedsiębiorców jest miejscem pierwszego kontaktu dla lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Zapewnia kompleksową informację o dostępnych terenach inwestycyjnych, zwolnieniach z podatku dochodowego, od nieruchomości, możliwościach finansowania biznesu oraz administracyjne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Udzielane są również informacje na temat gospodarki, potencjału i możliwości inwestycyjnych w mieście.

W Elblągu prowadzone są liczne inwestycje, które podwyższają atrakcyjność miasta, jako miejsca do inwestowania. Elbląg stawia na innowacyjność i nowoczesne technologie, realizując inwestycje dostosowujące infrastrukturę do potrzeb mieszkańców oraz inwestorów. Jednym z ważniejszych celów miasta jest tworzenie jak najlepszych warunków do lokowania kapitału krajowego i zagranicznego. Atrakcyjny inwestor może zapewnić nowe miejsca pracy, dodatkowy kapitał dla gminy, jak również mieć wpływ na budowanie dobrego klimatu inwestycyjnego i wizerunek regionu.

Elbląski Park Technologiczny to nie tylko pomysły, ale także nowoczesna infrastruktura na miarę XXI wieku. Oferuje przestrzenie biurowe, laboratoria, centrum szkoleniowe i konferencyjne oraz zaplecze techniczne, dostosowane do potrzeb firm działających  w różnych branżach. EPT stawia na rozwój ekosystemu innowacyjnego, dostarczając niezbędnych narzędzi i udogodnień.

Bogata infrastruktura i wykwalifikowana kadra

Na terenie Parku znajdują się cztery Centra Badawczo-Rozwojowe, w tym Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT. Specjalistyczna kadra wykonuje akredytowane badania środowiskowe oraz inne zlecone badania w ramach prac badawczo-rozwojowych. Centra badawczo-rozwojowe mają kluczowe znaczenie dla innowacji, rozwoju produktów, poprawy konkurencyjności oraz tworzenia nowych możliwości biznesowych. Dla wielu branż działalność badawczo-rozwojowa stanowi kluczowy czynnik sukcesu i długoterminowego rozwoju.

Tworząc sprzyjające środowisko dla przedsiębiorców i inwestorów, podejmowane są w Parku różnorodne inicjatywy, obejmujące działania prowadzące do rozwoju gospodarczego regionu, wsparcia dla lokalnych firm, promocji miasta oraz edukacji przedsiębiorstw. Świat biznesu jest dynamiczny, a zmiany w technologii, przepisach prawnych, czy trendach rynkowych mają duże znaczenie. Dzięki specjalistycznej bazie dydaktycznej i eksperckiej Elbląskiego Parku Technologicznego organizowane w Parku konferencje, szkolenia i warsztaty pozwalają przedsiębiorcom na bieżąco śledzić nowości i dostarczać aktualną wiedzę.

fot. Elbląski Park Technologiczny