J

Już niedługo odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Wiem na bank – Indeks na WZiE” dla uczniów liceów i techników. Nagrody robią wrażenie.

Ogólnopolski konkurs „Wiem na bank – Indeks na WZiE”  po raz 13. organizowany jest przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy współpracy z partnerem strategicznym – II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

Celem Konkursu jest wzrost wiedzy ekonomicznej i jej wykorzystania w życiu codziennym przez zapoznanie się z zagadnieniami w zakresie polityki monetarnej i fiskalnej państwa, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz znajomości instytucji i usług finansowych.

Uczestnicy i nagrody

Konkurs „Wiem na bank – Indeks na WZiE” o zasięgu ogólnopolskim skierowany jest do wszystkich uczniów liceów i techników. Nagrodą główną będzie uzyskanie tytułu Laureata, który ważny jest dwa lata i umożliwia przyjęcie na  preferencyjnych zasadach na studia prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej: Analityka gospodarcza, Ekonomia, Zarządzanie inżynierskie, Zarządzanie.

Zasady Konkursu

Konkurs polega na rywalizacji indywidualnej, składającej się z dwóch etapów: I etap Konkursu obejmuje rozwiązanie testu on-line na wcześniej przygotowanej platformie e-nauczanie. Każdy z uczestników I etapu rozwiązuje indywidualnie test składający się z 30 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. II etap zakłada udział 10 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie. Na tym etapie każdy z uczestników przygotuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego, a następnie zaprezentuje je przed jury.

Co? Gdzie? Kiedy?

– 4 marca 2024 r. – ostateczny termin przesyłania przez szkoły zgłoszeń uczestników konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu:  https://zie.pg.edu.pl/wydarzenia-wzie/konkurs-wiem-na-bank-indeks-na-wzie

– 12 marca 2024 r.  – I etap (szkolny) Konkursu, uczestnicy w swoich szkołach rozwiązują test on-line na platformie e-nauczanie. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 10% uczestników, które wypełnią test i uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie.

– 14.03.2024 r. – przedstawienie wyników I etapu.

– 5.04.2024 r. do godz. 20:00 – II etap: część I – przesłanie prac projektowych w formacie pdf na adres e-mail: wiemnabank@zie.pg.edu.pl. Każdy z uczestników przygotowuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego wg określonych w konkursie zasad i zakresu.

– 15-16.04.2024 r. – II etap: część II – prezentacja prac projektowych.

– 19.04.2024 r. – ogłoszenie wyników Konkursu.

Z każdą kolejną edycją Konkursu zwiększa się zainteresowanie szkół, a wraz z nim rośnie liczba uczestników. W ubiegłym roku 2023 do udziału w 12. edycji Konkursu zgłosiło się, aż 11 szkół z różnych województw, łącznie 225 uczniów z całej Polski.

Patronat medialny nad konkursem objął Express Biznesu.