W

W Sopocie szykują się zmiany na skrzyżowaniach ulic Wejherowskiej i Kraszewskiego oraz ulic Wejherowskiej i Obodrzyców. Niebawem ruszą tam prace związane z budową rond.

W ramach inwestycji powstaną dwa ronda. Na odcinku ul. Wejherowskiej wybudowane będą m.in. dwie zatoki autobusowe. Dodatkowo powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną również nowe elementy małej architektury. Projekt przewiduje także utworzenie terenów zielonych przy ulicach, m.in. posadzenie 46 drzew. Przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i przyczynić się do usprawnienia organizacji ruchu.

Inwestycja jest częścią projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi” finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania opiewa na około 25 mln zł.