W

W Gdańsku zainstalowano inteligentny system parkowania. „Smart parking” ma ułatwić kierowcom znalezienie wolnego miejsca parkingowego, zmniejszyć ruch pojazdów i powstawanie korków.

Spółka Energa Oświetlenie wspólnie z firmą Comarch, dostawcą technologii, uruchomiła w Gdańsku, przy ulicy Długie Ogrody, nową usługę „Smart Parking”. Projekt realizowany jest w ramach SOLEZ – unijnego programu wdrażania inteligentnych rozwiązań na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach Unii Europejskiej. „Inteligentny Parking” to system, który ma ułatwić kierowcom znalezienie wolnego miejsca parkingowego w coraz bardziej zatłoczonych centrach miast. Pozwala on jednocześnie na zredukowanie zbędnego ruchu pojazdów, a tym samym minimalizację ryzyka powstawania korków drogowych. System zainstalowany w Gdańsku obejmie pilotażowo 200 z 300 miejsc postojowych. Dla miasta system inteligentnego parkowania oznacza przede wszystkim zrównoważenie obłożenia miejsc parkingowych i możliwości zbierania danych pozwalających na usprawnienie komunikacji i odciążenie ruchu w centrum. Oprócz informacji o zajętości miejsc, system może być także źródłem informacji m.in. o czasie korzystania z oznakowanych miejsc parkingowych, obłożeniu w danej porze dnia i nocy oraz stopniu zainteresowania kierowców postojem w tym rejonie miasta. Aplikacja Comarch SmartParking jest dostępna bezpłatnie, można ją pobrać na urządzenia mobilne oparte o system Android. Urządzenie mobilne pozwala na sprawdzenie, czy na monitorowanym obszarze są wolne miejsca postojowe i wskazuje najszybszą trasę dotarcia do punktu docelowego. W skład systemu Inteligentny Parkingu w Gdańsku wchodzi zespół 22 kamer zamontowanych na słupach oświetleniowych i podłączonych do sieci internetowej, inteligentna analityka obrazu i aplikacja na telefon komórkowy typu smartfon. Zadaniem kamer, które są „oczami” całego systemu, jest całodobowe dostarczanie niezakłóconego obrazu znajdującego się w monitorowanym obszarze. Od liczby kamer i obejmowanego pola widzenia zależy skuteczność oraz niezawodność i precyzja systemu. Informacja wideo dostarczana przez kamery jest analizowana przez program komputerowy posiadający cechy sztucznej inteligencji. Algorytm IVA (Intelligence Video Analytics) jest „mózgiem” tego systemu. Użytkownik, chcący znaleźć wolne miejsce parkingowe, komunikuje się z systemem za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Może ustawić swoje preferencje dotyczące np. wielkości samochodu, rodzaju miejsca czy też konkretnej lokalizacji na parkingu. Funkcjonalność aplikacji pozwala na poprowadzenie użytkownika za pomocą mapy do docelowego miejsca parkingowego. System jest w stanie rozpoznać wielkość samochodu i skierować kierowcę do najlepszego dla niego wolnego miejsca. Instalowany przez Energę system pozwoli w przyszłości wprowadzić nowe funkcje, które będą mogły być wykorzystywane przez służby miejskie. Zostaną one zaalarmowane w przypadku, kiedy system zidentyfikuje pozostawiony bez opieki przedmiot (próba zamachu terrorystycznego) czy rozpozna zagrożenia życia lub zdrowia człowieka (leżący bez ruchu człowiek na drodze). Służby miejskie otrzymają również informacje o pozostawieniu pojazdów w miejscach niedozwolonych, zastawieniu wjazdów czy blokowaniu ścieżek rowerowych. System docelowo będzie również mógł monitorować bezpieczeństwo na parkingach i zawiadomi służby straży miejskiej oraz właściciela auta, np. w przypadku próby kradzieży.