K

Kobieca siła, rola i obecność we współczesnym społeczeństwie, gospodarce i polityce – oto najważniejsze tematy poruszone podczas spotkania.

Debata, kolejna z organizowanych od czterech lat przez Pracodawców Pomorza, odbyła się 1 marca faktycznie na szczycie. Gościny prelegentom oraz uczestnikom udzieliła Olivia Star Top – najwyżej, bo aż na 34 piętrze, położona przestrzeń konferencyjna na Pomorzu. Spotkanie poprowadziła  Magdalena Rigamonti,  dziennikarka prasowa, radiowa i autorka książek. Uczestniczkami debaty były Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorska, Agnieszka Buczyńska ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego Polski, Aleksandra Dulkiewicz  Prezydentka Miasta Gdańsk, Agnieszka Pomaska z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Różne punkty widzenia i podejścia do tematyki spotkania zaowocowało ciekawą i konstruktywną dyskusją.

Od lewej: Agnieszka Pomaska, Beata Rutkiewicz, Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Rigamonti, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Agnieszka Buczyńska

Dyskusja o osiągnięciu równowagi

Debatę rozpoczął Witold Orłowski – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Jego wstęp, zatytułowany Polska-Europa-Świat, stał się punktem wyjścia do dalszej dyskusji.

Główną osią rozmów było wsparcie kobiet w dążeniu do osiągnięcia równowagi w świecie polityki i biznesu. Poruszono temat parytetów, wskazując atuty i możliwe negatywne konsekwencje tego systemu. Zgodnie stwierdzono, że kobiety nie dążą do dominacji, ale zrównania dostępu. Istotne jest zarówno wsparcie w przebijaniu tzw. „szklanego sufitu” w sferze wysokich stanowisk, ale też minimalizacja przyczyn w utrudnionym starcie. Wśród nich wymieniono między innymi zwiększenie dostępności do placówek opiekuńczo-wychowawczych, zniesienie barier transportowych, czy rozwinięcie systemu asystentury osobistej.

Joanna Symeryak i prof. Witold Orłowski

Rozmowy na szczycie dotyczyły też istotnych tematów ogólnospołecznych, takich jak hejt, samoocena, zewnętrzna i wewnętrzna krytyka. Debata przyciągnęła ogromną liczbę zainteresowanych. Głównymi uczestnikami były kobiety, aktywnie słuchające dyskusji. Organizator, Pracodawcy Pomorza, zapewnia, że cykl aeropagów dotykających tematycznie płaszczyzn społecznych, gospodarczych i politycznych jest istotnym elementem działalności organizacji. Z pewnością czekają nas kolejne ciekawe i inspirujące debaty.

Partner miejsca – Olivia Centre, Partner główny – Bank Millenium S.A., Sponsor wydarzenia – PZU Zdrowie, Partner wydarzenia – Hotel Admirał. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawował Express Biznesu.

Dorota Lińska-Złoch

fot. Joanna Symeryak