G

Gdański Klub Biznesu zaprosił na szczególne wydarzenie, dotyczące aktualnej problematyki polityczno-społecznej.

Dyskusję, w której udział wziął profesor Paweł Kowal oraz Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, moderował mecenas Andrzej Zwara. Nosiła ona tytuł: „Polityka wschodnia Polski i rola polskich samorządów w odbudowie Ukrainy”.

Dobra pora na ważne spotkanie

W siedzibie GKB przy ul. Uphagena zgromadzili się liczni goście z pomorskiego świata gospodarczego. Byli to nie tylko członkowie Gdańskiego Klubu Biznesu, ale też przedstawiciele innych organizacji zrzeszających pracodawców z regionu. Były to między innymi: Kaszubski Związek Pracodawców, Pomorska Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Forum Pracodawców Północy. Sala była wypełniona po brzegi mimo niezbyt „biznesowej” pory, jaką było niedzielne popołudnie. Ze strony publiczności padały pytania dotyczące przyszłości, konfliktu w Ukrainie oraz trudności, jakie mają pomorscy przedsiębiorcy w inwestowaniu w Ukrainie.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Pełnomocnik Rządu ds. odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal został zaproszony do przedstawienia aktualnego stanu wiedzy oraz przewidywań dotyczących rynku ukraińskiego i współpracy z Polską. Niedawne wydarzenia wymagały rzetelnego komentarza i opinii zorientowanego w temacie fachowca, jak podkreśla Dorota Sobieniecka-Kańska – dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.

Bliźniacze miasta i brak symetrii

Związek Gdańska i Ukrainy jest szczególny. Mariupol to miasto bliźniacze. Stąd też tematyka spotkania jest bliska Gdańszczanom i Pomorzanom. Podkreśliła to w czasie dyskusji między innymi Prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

– Nasze miasto bardzo szybko włączyło się do pomocy uchodźcom po wybuchu wojny w Ukrainie. Do tej pory całe województwo pomorskie wspiera Ukrainę poprzez pomoc celowaną, odpowiadającą rozpoznanym potrzebom – mówiła.

Jednym z poruszonych przez profesora Pawła Kowala tematów był brak równowagi pomiędzy importem i eksportem na linii Polska-Ukraina. Podkreślono brak symetrii w tej kwestii. Profesor zwrócił się do przedsiębiorców, by podjęli się oni wyrażenia publicznej opinii w kwestii zamykania granic i jej wpływu na gospodarkę.

Problemy, pomoc, przyszłość

Rozmawiano też o aspektach zatrudniania obywateli Ukrainy i związanych z tym trudnościach i wyzwaniach. Poruszono też delikatny temat adopcji dzieci, które przyjechały z ukraińskich domów dziecka i proceduralnych oraz kulturowych przeszkodach w tej kwestii. W dyskusji wyraźnie wybrzmiała potrzeba, by w przestrzeni publicznej podkreślać fakt, że osoby przybyłe z Ukrainy są nie tylko beneficjentami różnego rodzaju wsparcia, ale także wnoszą w naszą gospodarkę i życie społeczne wiele wartości. Dlatego pomoc do nich kierowana powinna być w sposób zrównoważony i subtelny.

Profesor Paweł Kowal i Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zmierzyli się z próbą odpowiedzi, w jakim kierunku należy teraz podążać. Uczestnicy spotkania wyrazili obawy, jednak podkreślano ciągłą chęć współpracy z Ukrainą. Scenariuszy na przyszłość jest wiele, zależnych od wielu czynników.

Wspólny głos

W ramach podziękowania za udział w wydarzeniu GKB ufundował upominki dla uczestników. Były to egzemplarze książki profesora Pawła Kowala „Spokojnie już nie będzie”. Część osób otrzymała w nich imienne dedykacje od autora podczas nieoficjalnej części spotkania, które po przewidzianych dwóch godzinach przeciągnęło się w długie i ciekawe kuluarowe rozmowy. Dotyczyły one między innymi obaw przedsiębiorców i możliwości dalszych działań w związku z sytuacją na wschodniej granicy. Warty podkreślenia jest brak paniki i kierunek na realną politykę i gospodarkę we współpracy z samorządami oraz rządem.

Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu wyraziła ogromne zadowolenie z przebiegu spotkania oraz wyraziła ogromną chęć organizacji kolejnych edycji tego wydarzenia z udziałem pomorskich organizacji. Ma ono szansę rozwijania dalszej współpracy z przedsiębiorcami z całego Pomorza i przemawiania wspólnym głosem w sprawach dla nich ważnych.

Dorota Lińska – Złoch

fot. Sylwia Ragan