Z

Zostało utworzone na bazie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Pod koniec kwietnia oficjalnie rozpoczęło działalność Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Nowa instytucja mieści się przy ul. Władysława IV. Formalnie funkcjonuje już od kilku miesięcy, ale dopiero teraz została oficjalnie otwarte.

To miejsce, które będzie kreowało politykę zdrowotną miasta

– zapewnia prezydent Wojciech Szczurek. – Będzie działało w imieniu samorządu, ale działania te będą skierowane do mieszkańców Gdyni. Stworzy możliwość prowadzenia programów profilaktycznych, badań, wspierania działań, które spowodują, że jakość wsparcia medycznego i profilaktyki zdrowotnej Gdyni będą na zdecydowanie wyższym poziomie.

Główne cele Gdyńskiego Centrum Zdrowia to: analiza i ocena potrzeb zdrowotnych gdynian, inicjowanie oraz prowadzenie programów związanych z profilaktyką zdrowia. Nowa instytucja będzie też dbała o poprawę świadomości zdrowotnej gdynian i opracowywanie, realizację oraz ocenę gminnych programów polityki zdrowotnej.